måndag 29 februari 2016

Rätten och samhället 1/3

Glöm inte penna i morgon! Utan penna inget insläpp! 

Första insläpp kl 08.10. Andra insläpp kl 08.30.

Första utsläpp 08.50

Samhällskunskap 29/2

Dagens agenda

1) Olivia har genomgång

2) Jobba vidare med och avsluta
a) CV och personligt brev
b) Flytta hemifrån 1

3) För de som är nöjda med sina CV, personliga brev och svaren på frågorna i Flytta hemifrån 1 finns en chans att börja på Flytta hemifrån 2

Källor till Flytta hemifrån 2
a) Flytta hemifrån 1

2)  Koll på pengarna 2016 (broschyr) finns att ladda ner på Konsumentverket.se

3) Konsumentverket: Privatekonomi - välj Kostnadsberäkningar till vänster. Välj vidare Hushållets kostnader och Matkostnader.

4) Konsumentverket: Före köp och Efter köp

5) Reflex plus sidorna 215 - 223, och 204 - 205

6) Rätten och samhället sidorna 71-74

7) Malmö kommuns konsumentrådgivning

8) Energikalkylen

söndag 21 februari 2016

Sportlov

Sportlov = ledighet  och  lite skola

Du som är hemma under lovet ta chansen att komma ikapp och eller ligga i framkant.

Pauliskolans officiella lovskola är öppen måndag, tisdag och onsdag kl 09 - 13.00  med drop-in i salarna B108 och B109. Personal, lärare och elevassistenter finns på plats för att hjälpa er. Skolan bjuder på frukt och vatten.

Inofficiellt finns Camilla i A-huset måndag förmiddag (tom ca 11.30) och Karolina tisdag förmiddag (ca 08.30 - 11.30). Sök oss i arbetsrummet (A305/306).

Tex kan ni plugga inför proven i vecka 9 (juridik och matte). Ni som ligger efter i kurser  - ta chansen att jobba ikapp. Kolla "Gjort eller inte gjort" - dokumentet.

TREVLIGT LOV!

onsdag 17 februari 2016

Novel homework

This is a link to the homework for the novel. There are two pages, so don't miss the second one. The work is individual - so no pair work. I will use it, along with all the other things you did, to grade you on the novel.

Email it to me through Urkund when you finished: camilla.lindskoug.pauli@analys.urkund.se
YOU MUST PUT YOUR NAME IN THE TITLE OF THE DOCUMENT (otherwise I won't know who sent it)

Deadline: Sunday, Feb 21

If you would like to hand in the work orally (as a video), please contact me tomorrow at school.

Mentorstid vecka 7

* Pauliskolan erbjuder lovskola måndag  - onsdag under lovet kl 09 - 13 i salarna B108 - B109. Det finns lärare och elevassistenter som hjälper till med studier. Skolan bjuder på vatten och frukt.

* Inofficiellt finns Camilla på plats måndag och Karolina tisdag förmiddag - sök oss i arbetsrummet A305.

* Tisdagen 8/3 är det utvecklingssamtal. HÄR finns  schemat med föreslagna tider.

* Vi diskuterade möjligheten av att göra någonting gemensamt med klassen. Karolina och Linnea kollar upp hur mycket pengar vi har att röra oss med. Alla funderar på lämpliga aktiviteter.

* Ismail tog upp från programrådet om studiero och om hur grupprummen ska användas - studier är prioriterade!

* En uppmaning från lokalvårdarna: använd papperskorgarna!

Samhällskunskap 17/2

Flytta hemifrån 1

Det är sommaren 2018. Du har tagit studenten och är fast besluten att visa alla att du är vuxen och kan klara dig själv. Du har sökt och fått ett jobb.

Dagens pensum
1) Skriv klart ditt CV och ditt personliga brev

2) Fyll i uppgifterna och svara på frågorna i det delade dokumentet "Flytta hemifrån 1 - BG15B - Förnamn Efternamn". Börja med att flytta dokumentet till mappen "Flytta hemifrån".


Löner (före skatt)
Cafébiträde: 14.954 kr/månad

personlig assistent: 16.167 kr/månad

Lagerarbetare: 20.000 kr/månad

Säljare: 19.000 kr/månad


Du räknar ut din lön efter skatt på ekonomifakta.se: Räkna ut din skatt


Du har tur och får en lägenhet (dra en lapp ur Karolinas låda)  

Lägenhet 1 (Köpenhamnsvägen)

Lägenhet 2 (Ystadvägen)

Lägenhet 3 (Professorsgatan)

Lägenhet 4 (Kronetorpsgatan)Länkar om rättigheter och skyldigheter

Malmö kommun om hyresgästers rättigheter och skyldigheter

tisdag 16 februari 2016

Engelskan i morgon

13.10 - Alla samlas för att ha läxförhör på romanen i DigiExam. Man har 20 minuter på sig.

13.30 - Första omgången grupper ska ha sina samtal (se mer info längst ner i inlägget)
            Fawad, Gustav, Ismail och Richard i klassrummet hos mig
            Beste, Ali, Ibrahim, Millena i Grupprum 1 med Carle
           
13.50 - Andra omgången grupper ska ha sina samtal
            Anton, Alexandra, Eryk, Måns i klassrummet hos mig
            Noel, Collin, Anna, Patrycja i Grupprum 1 med Carle

14.10 - Tredje omgången grupper ska ha sina samtal
            Vicente, Johannes, Jonathan, Max i klassrummet hos mig
            Emma, Ajla, Klara, Lukas i Grupprum 1 med Carle

Vid samtalen kommer man att få två saker man ska upp i sista-ordet-samtalet. Kom speciellt ihåg att man inte får avbryta varandra och varje talare "äger" sin minut. Här nedan kan du titta ur talövningen gick till. Tänk på att syftet i morgon är att ge mig en bild av hur väl du har förstått romanen och hur väl du kan tala engelska.


måndag 15 februari 2016

Rätten och samhället 16/2

Beskriva ett brottmål/ ta ut information ur en dom

1) Vad heter den tilltalade/de tilltalade? Vem är den tilltalade?

2) Vad heter försvararen? Vem är försvararen?

3) Vad heter åklagaren? Vem är åklagaren?

4) Vad heter målsägaren/målsägarna? Vem är  målsägaren?

5) Vad heter målsägarbiträdet/biträdena? Vem är målsägarbiträdet?

6) Vad heter domaren? Vem är domaren?

7) Vad är brottet?

8) Vad blev domen?

9) Vilken påföljd utdömdes?

10) Vilka var domskälen?


Domar att välja mellan

a) http://docplayer.se/5253074-1-malmo-tingsratt-avdelning-2-enhet-21-dom-2015-09-28-meddelad-i-malmo.html

b) http://docplayer.se/6185691-1-sodertorns-tingsratt-avdelning-3-dom-2015-03-24-meddelad-i-huddinge.html

c) https://www.yumpu.com/sv/document/view/20197207/malmo-tingsratt-avdelning-2-dom-b-5819-10-2011-05-06-upit

d) http://docplayer.se/4427624-1-eskilstuna-tingsratt-rotelgrupp-1-dom-2014-09-24-meddelad-i-eskilstuna.html

Samhällskunskap 15/2

Projekt "Flytta hemifrån"

Förberedande uppgift: Skapa en mapp med namnet "Flytta hemifrån" i din samhällskunskapskmapp
---------------------------------------------------------------------------------

Förutsättningar: Det är sommaren 2018. Du har tagit studenten och bestämt dig för att du vill klara dig själv. Du har hittat ett jobb du kan söka.

Uppgift: Skriv ett CV och ett personligt brev där du specifikt söker det jobb du blivit tilldelad. Utgå från din verkliga situation.

Skriv i dokumentet "CV och personligt brev - BG15B - Efternamn, Förnamn" som är delat med dig. Börja med att flytta dokumentet till mappen "Flytta hemifrån".
HÄR finns dokument med Michelles CV och personliga brev.

På arbetsförmedlingens hemsida finns fler exempel på CV och personliga brev.


Samhällskunskap 15/2

Projekt "Flytta hemifrån"

* utgår från följande centrala innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

* ger möjlighet att visa nivå på ffa ett kunskapskrav nämligen

Eleven kan * redogöra för individens rättigheter och skyldigheter som konsument, förhållande mellan hushållens inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

men även på följande kunskapskrav

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera     * orsaker och konsekvenser


* någon*några*flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
*med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Projektet examineras i sex olika deluppgifter

onsdag 10 februari 2016

Uppgift till boxningstexten

Uppgift 1

Markera alla källhänvisningar som finns i texten (dvs. text där man får reda på vilka andrahandskällor Köller har använt i sin artikel)

Sammanfatta huvudinnehållet i de olika styckena. Sammanfattningen ska inte vara längre än en mening. Era sammanfattningar ska ni skriva in här:

Titta på den första meningen i styckena
- får man en bra fingervisning om vad stycket kommer att handla om?
- finns det någon syftning till föregående stycke i den första meningen?

Uppgift 2

I ett nytt dokument (som jag delat med er) ska ni göra en struktur i punktform för hur ni ska lägga upp era insändare. Om ni känner att en del argument egentligen inte var så bra - ta bort dem! Arbeta tillsammans med samma partner som tidigare.

När ni har gjort er struktur. Börja formulera lämpliga kärnmeningar som ni skulle kunna använda i era debattartiklar.

Här nedan ser ni en modell för hur det ska se ut (kärnmeningar finns inte med för texten är ju redan skriven)tisdag 9 februari 2016

English - rewriting scenes from the novel

The point of the exercise is to:
 • Use and show your knowledge about the characters
 • C reate a deeper understanding of the events by "stepping into" the novel in order to reshape it


Rewrite and act out one the following scenes

The wake when the white guy wants to return the powwow outfit to Junior’s mother
 • In the novel, she walks up the man and says that the outfit wasn’t her mother’s. What else could have happened?

The scene where Junior’s father has run off for Christmas and comes back for New Year’s with an epic hang-over
 • How else could their conversation have unfolded when Junior’s father apologizes for leaving?

The scene at Denny’s (the restaurant when Junior has no money
 • What would have happened if Roger hadn’t lent Junior any money?
Rewrite one of this scenes from a different perspective and read it to the class

The rest room  scene where Roger lends moeny to Junior. Rewrite the scene from Rogers pesrpective - from the moment he walks into the rest room until the he slaps Junior on his back and they walk out.

Let’s imagine the scene in the ambulance after Junior has been hurt by Rowdy in the game. His mother and father are talking to each other. What do they say?
In order to rewrite these scenes in a good way, you have to use your knowledge about the characters involved. Start out by brainstorming information about the characters, and then use this information to decide what would be a reasonable but different outcome/ perspective.

You will be asked to explain your choices for the scenes


Rätten och samhället 9/2

Tisdagen 1/3 är det prov på processrätt: brottmål och straffrätt.
HÄR finns kunskapskraven som testas.

1. Processen från anmälan/gripande till rättegång.


 • Stencilen med Pelles historia
 • Läroboken Rätten och samhället sidorna 101 - 103
 • Anteckningar från 160119 och 160126


2.   Deltagarna och processen i en rättegång i tingsrätten.

 • Läroboken Rätten och samhället sidorna 105 - 109
 • Anteckningar från 151110
 • Dokument/övning “Vem gör vad vid en rättegång?”


3.  Tolka en dom

 • Läroboken Rätten och samhället sidan 119: övning 4:5


4. Brott → skuld → påföljd.

 • Läroboken Rätten och samhället sidorna 112 - 113, 108, 144
 • Anteckningar från 160112, 160202 och 160209


5. Straffteori → straffrätt

torsdag 4 februari 2016

Utvärdering - tal

Vi ska göra utvärderingen tillsammans efter att ni hållit era tal. Om du råkar se denna länk men inte hållit ditt tal ännu ska du inte svara på den.

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/1pjjX1Ov5TejV07-1Gdw_qJDSO0ERvUD6iBLhsZ-tg8w/viewform