onsdag 27 april 2016

Nationella prov

Nästa vecka (v. 18):

Tisdag: Jag ska vakta NP i engelska den 3/5 nästa vecka. Ni har därför ingen lektion, men detta är er uppgift: att redigera era reviews utifrån den feedback ni får av Carl.

Onsdag: Ni har NP i engelska den 4/5 och skriver då writingdelen. Ta med er dator för ni ska skriva provet i DigiExam (utan stavningskontroll).
Sal: A319
Tid: 8.00 (Ett extra insläpp görs 8.30 för readingdelen)
Provet är färdigt ca. 9.35
De elever som har avtalat förlängd skrivtid med mig ska skriva i: A321
Inga toalettbesök
Ingen mat (dricka går bra)
Man sitter hela provtiden
OBS! För listeningdelen efter rasten görs INGA EXTRA INSLÄPP!

Nästa vecka igen (v. 19)

Tisdag: Ni skriver NP-delarna reading och listening den 10/5
Tid: 8.00 (Extra insläpp görs 8.30)
Sal: A304
Provet varar till ca. 10.55, men här finns en rast mellan proven.
De elever som har avtalat förlängd skrivtid med mig ska skriva i: C103
Ingen mat (dricka går bra)


Samhällskunskap 27/4

Gemensam examinationsuppgift massmedia 2016

Läxa till fredag: Maila mig vilken frågeställning du tänker arbeta med under projekt "Uppsats 1".

torsdag 21 april 2016

NP - information (Camillas svenska)

Ni som var borta på dagens lektion måste komma och hämta informationsmaterial inför NP i svenska. Tider och regler står nedan.


onsdag 20 april 2016

Föreläsningen om review

Speakingprov - NP

Dessa tiderna gäller för speakingdelen i NP. Med er till tillfället ska ni ha penna och papper. Tiderna är lite ungefärliga så ni måste vara på plats fem minuter innan utsatt tid. Ämnet för provet är: Acts of Kindness

Onsdagen den 11 maj

13.10-13.50: Ibrahim och Patrycja
13.30-14.10: Millena och Richard
13.50-14.30: Gustav och Alexandra

Tisdagen den 24 maj


9.50-10.30: Erik och Vicente
10.10-10.50: Emma och Ajla
10.30-11.10: Noel och Måns

Onsdagen den 25 maj


13.10-13.50: Ismail och Johannes
13.30-14.10: Ali och Collin
13.50-14.30: Anton och Fawad

Tisdagen den 31/5


9.50-10.30: Klara och Beste
10.10-10.50: Lukas och Jonathan
10.30-11.10: Anna och Max

Samhällskunskap 20/4

Långt om länge har jag rättat klart Flytta hemifrån-uppgifterna och delat bedömningsdokumenten med er. Dokumentet heter "Bedömning Flytta hemifrån  - BG15B - Förnamn Efternamn".

Ni kan också titta i dokumentet "Gjort och inte gjort" som finns på bloggen (i högerspalten).

Flera av er behöver komplettera. Jag antar att flera av er vill förbättra.

Från och med nu gäller att när ni kompletterat och eller förbättrat någon av Flytta hemifrån-uppgifterna så måste ni maila mig så att jag kan ta hänsyn till det i bedömningen. Jag kommer inte att gå in i dokumenten och leta efter nya saker.

Däremot svarar jag gärna på frågor :)


torsdag 14 april 2016

Omprov inför terminsslutet

Endast ett kunskapskrav är färdigtestat och det är skönlitteraturen. De som kommer att behöva komplettera det har eller kommer att kontaktas.

När det gäller de andra kunskapskraven finns det definitivt luckor, men det är luckor ni har möjlighet att visa på de moment vi har framför oss: NP och den vetenskapliga uppsatsen som ligger sist på terminen. Därför kommer inte några omprov att bli aktuella på de kunskapskraven.

Däremot är det särskilt viktigt för en del av er att vara extra uppmärksamma på vissa saker när ni genomför dessa prov. Jag kommer därför att maila er och kort ange de punkter ni måste vara noggranna med att visa era kunskaper och färdigheter i. Skulle ni känna att era färdigheter brister och att ni tycker att dessa punkter är svåra så kontakta mig, så att ni kan få hjälp.

onsdag 13 april 2016

Talschema - nationella prov

Följande personer ska hålla sina NP-tal måndagen den 18/4:

Alexandra, Johannes, Lukas, Anna, Jonathan, Max, Noel, Anton

Ni kommer att hinna hålla era tal och äta även om ni ska iväg till Kustbevakningen den här dagen.

Följande personer ska hålla sina NP-tal måndagen den 25/4:

Beste, Millena, Måns, Richard, Emma, Collin, Vicente, Gustav

De som är grönmarkerade har lämnat in sina talformulär (men hämta häftet hos mig på fredag för där finns ju hela uppgiften). Ni som inte har lämnat in era formulär riskerar i dagsläget att INTE FÅ HÅLLA ERA TAL. Lämna in dem SKYNDSAMT!!

Mentorsinformation: Myndighetsvecka

Studiebesök hos kustbevakningen skjut upp till höstterminen!

Måndag 18/4

Kl 08.10 - 11.05 Lektionerna för alla som vanligt.

Kl 11.30 Idrott som vanligt för alla

Kl 12.00 Föreningsgatan: Buss avgår till Helsingborg för studiebesök hos kustbevakningen för Beste, Emma, Ali, Anton, Fawad, Collins, Vicente, Gustav, Alja, Alexandra, Eryk och Noel. Hemma ca 16.30


Tisdag  19/4

Kl  08.10 - 09.10 Lektion för alla som vanligt.

Kl 09.30 - 11.30 Zablockisalen: Jan Jönsson rekryteringsansvarig vid polisen i Skåne informerar alla.

Kl 12.00 Matte som vanligt (och senare även historia) för alla

Kl 12.00 Föreningsgatan: Buss avgår till Helsingborg för studiebesök hos kustbevakningen för Måns, Johannes, Ismail, Klara, Lukas, Anna, Jonathan, Max, Millena, Patrycja, Richard och Ibrahim. Hemma ca 16.30
Resultat på romanen Onanisterna

Jag har nu fört in bedömningen på er läsning av boken Onanisterna i kursmatriserna.

Bedömningen har gått till så här:

 • Jag har gjort en sammanfattande bedömning av varje boksamtal vi hade i klassrummet, sammanlagt fyra stycken.
 • Jag har gjort en kort bedömning av varje inlägg och kommentar ni har lagt upp i Facebookgrupperna.
 • Jag har räknat antalet kommentarer och inlägg. Ju färre kommentarer, desto osäkrare är underlaget.
 • Jag har sammanställt alla anteckningarna och gjort min bedömning av helheten utifrån dem.
När ni tittar i matrisen ska ni titta på det kunskapskrav jag har döpt till "Skönlitteratur". Då kommer ni att se att det nu är grönt i stället för gult. Det beror på att detta var den sista examinationen av kunskapskravet och därmed kan jag utifrån era resultat göra en bedömning av era kunskaper.

Grönt är det jag kan säga att ni definitivt når upp till på kunskapskravet. I ett fåtal fall överväger jag en ytterligare höjning.

Oranget betyder fara å färde. Det innebär att ni inte når upp till kraven. Om detta inte åtgärdas innan kursen är slut kommer slutbetyget att bli F.

Resultat - informative essays

Nu har jag publicerat resultaten för informative essays.

Feedback med resultat finns om ni loggar in på DigiExam via webben. Meddela mig om ni inte ser några resultat.

Resultaten är sedan införda i era matriser i Driven.


tisdag 12 april 2016

Skolans dagar

Onsdag 13/4 
Förmiddag: Teambuildning
Kl 09.00 samling i sal A219

Kl 11.00 Lunch

Eftermiddag: Orientering i Bokskogen
Kl 11.45 bussen avgår från Föreningsgatan
Tillbaka på skolan ca 15.45


Torsdag
Förmiddag: Värdegrundsarbete
Kl 08.00 samling i aulan för filmvisning
diskussion i sal A213

Kl 11.00 Lunch

Eftermiddag: Stadsrundvandring
Kl 12.40 samling vid lusthuset på skolgården
Rätten och samhället 12/4

Yttrandefrihet

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 19.

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Regeringsformen
Kapitel 2 Grundläggande fri- och rättigheter: Opinionsfriheter, § 1

 • 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
 • 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
 • 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
 • 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
 • 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
 • 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans
 •  med andra utöva sin religion.
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande
överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
  
tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. 
måndag 11 april 2016

Grupper idag

Flickorna: 9.50-10.15
Pojkarna sex: 10.15-10.45
Pojkarna fem: 10.45-11.10

torsdag 7 april 2016

Idag träffas bokgrupperna i den här ordningen:

Killarna sex: 11.45-12.15
Killarna fem: 12.15-12.40
Tjejerna: 12.40-13.10 (ta med er Anna-Karins böcker så att ni kan gå direkt till hennes lektion sedan. Jag meddelar henne att ni blir ett par minuter sena)

Tills på måndag ska ni sedan ha läst ut boken. I de sista inläggen ni skriver i grupperna vill jag att ni ställer er utanför boken och funderar över följande:

 • finns det likheter mellan karaktärerna, miljöerna, temat i den här boken och andra böcker/ noveller/dikter ni har läst?
 • I svenskboken har vi läst om hur karaktärer, struktur, spänning och miljö byggs upp och vilka berättarperspektiv som finns (22-2325-26, 28-34
  • Hur har Patrik Lundberg gjort?
  • Vad är temat och budskapet i romanen?
 • Vad lär boken oss om hur det är att vara människa? Finns det några av dessa lärdomar som är oberoende av tid och rum? (A-fråga)

*Ni som inte hade skrivit några inlägg eller gjort för få inlägg inför förra läsningen bör skriva fler inför nästa träff. Satsa på tio! Plus kommentarer på det andra skriver.

tisdag 5 april 2016

Rätten och samhället 5/4

Kronfogden

Dagens uppgift
Vilka likheter och skillnader finns det mellan brottsmål och tvistemål?

Du kan tänka på processen, parterna, vad domen kan innebära, vem som betalar osv. Fundera på varför likheterna men ffa skillnaderna finns.

Skriv i det delade dokumentet "Brottmål och tvistemål - BG15B - Förnamn Efternamn"

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.


Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.


Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

måndag 4 april 2016

Era tankar kring NP

Ni som skrev ner era tankar om NP idag i DigiExam, jag har läst, skrivit en liten kommentar och publicerat resultaten. Ni loggar in på DigiExam via webbläsaren för att se mina kommentarer.

Samhällskunskap 4/4

Åsiktsfrihet
Yttrandefrihet  - Opinion - Media
Tryckfrihet

Tryckfrihetsförordningen 250 år: Intervju med Nils Funcke lärare på JMK på Stockholms universitet
Sebastian Folcker: 7 saker alla borde veta om tryckfrihetsförordningen. DN.se 151202

Skriv upp och förklara följande begrepp ur texten. Förklaringar finns i texten men jobba även med tex NE.

1) Offentlighetsprincipen
2) Censurförbud
3) Etableringsfrihet
4) Grundlagsreglering
5) Ansvarig utgivare
6) Meddelarfrihet
7) Meddelarskydd


Freedom House