torsdag 20 april 2017

Samhällskunskap 20/4

Vårbudgeten 2017 på fem minuter


Ny placering from samhällskunskap idag 20/4


Fönster
FönsterErykAntonNoelAjlaEmma
FönsterMånsBesteIsmailKlaraMillenaAlexandra
AnnaJohannesGustavVicenteRichardPatrycja
FönsterCollinJonathanMaxLukasAliIbrahimdörr
FönsterKateder
FönsterTavla

torsdag 6 april 2017

Samhällskunskap 6/4

Dagens agenda

1) Gemensamt pass kring det faktum att Trump ska möta Kinas president Xi Jinping idag och i morgon för att bla diskutera handel.

DN.se

2) Arbete i par kring internationella organisationer

a) Svara på frågorna (all utom den sista)  det delade dokumentet "Internationella ekonomiska organisationer  BG15B"

b) Gör ett informationsblad på EN A4-sida om er organisation. Namnet på organisationen och en bild på loggan måste vara med. Utöver det väljer ni fakta från rutorna ovan.

c) Svara på frågorna kopplade till den sista rutan -  se inlägget Samhällskunskap 5/4

tisdag 4 april 2017

Samhällskunskap 4/4

Frihandel är den rådande trenden och det finns ett flertal internationella organisationer som arbetar med och för fri handel.

Dokumentet "Internationella ekonomiska organisationer BG15B" är delat med alla i klassen. För varje organisation och elevpar finns en tabell som ska fyllas i.

Källor: Organisationens hemsida, NE, Wikipedia på svenska och engelska.

Sista rutan heter Analys och diskussion och i den kan ni i löpande text svara på = diskutera någon eller flera av följande frågor:

A.   Lever organisationen upp till sitt syfte? /Lyckas organisationen göra det den är skapad att göra?
B.   Ge exempel på förändringar som organisationen genomdrivit och vad konsekvenserna blev – blev konsekvenserna de förväntade?
C.   Varför eller varför inte lyckas organisationen uppnå sina mål/syften?
D.  Hur påverkar organisationen Sverige (eg. Sveriges ekonomi)?
E.    Vad tycker ni om organisationen? Varför tycker ni så?


Tänk i olika aspekter! Ekonomiska, sociala, politiska, miljö mfl

Källor: Dagstidningar på svenska och andra språk, politiska och eller ekonomiska tidskrifter, organisationernas hemsidor, svenska myndigheter ex utrikesdepartementet, kommerskollegium mfl

torsdag 30 mars 2017

Samhällskunskap 30/3

Diskutera utifrån de produkt ni har på lapparna

1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val (utbudet/valmöjligheterna) av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten påverkas?

6. Om man ser på handel i stort, är export eller import viktigast för ett lands ekonomi?


onsdag 29 mars 2017

Enngelska + Kommunikation = Sant!

Som tidigare informerats om ska ni göra en utvärdering (som uppfyller kunskapskrav i kommunikation) på den muntliga redovisningen om en engelskspråkig författare ni alla ska göra i engelska.

Instruktioner för utvärderingen finns HÄR. Skriv i det delade dokumentet: "Utvärdering av "Oral presentations about famous authors!"

Förutom de kunskapskrav som finns i uppgiften ovan testas följande kunskapskrav:4
Eleven söker * och bearbetar information från olika källor samt värderar den med ** omdömen.
* med viss säkerhet

** enkla
* med viss säkerhet


** nyanserade
* med säkerhet


** nyanserade

5

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
6I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
7
Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

*i samråd


* efter samråd


* efter samråd
** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.

9
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.


* med viss säkerhet.


* med viss säkerhet


* med säkerhet