torsdag 23 mars 2017

Källkritik - lathund - engelska

Vem ligger bakom sajten?
Vem ligger bakom artikeln?
Varför har artikeln skrivits (syfte)?
Vad har sajten som huvudsyfte?
När uppdaterades artikeln senast eller när skrevs den? (=närhetskriteriet)
Är det förstahands- eller andrahandsinformation och anges källor om det inte är förstahandsinformation? (=beroendekriteriet)
Är innehållet objektivt eller subjektivt? (=tendenskriteriet)

Utifrån de svar man gett på ovanstående frågor måste man sedan dra en slutsats om man tycker att källan är pålitlig och användbar till det man ska ha den till.

torsdag 16 mars 2017

Till seglarna: Vad vi gått igenom när ni varit borta

Svenska

Vi arbetar nu med grammatik, kapitel ett i läroboken Svenska två helt enkelt, och vi gick under förra veckan igenom inledningen och arbetade främst med fonem, morfem, prefix och suffix (sid 8-13) med tillhörande övningar 3, 4, 6, 7 och 8 på sid 44. Läxförhör var 14/3.

Under denna vecka har vi börjat arbeta med ordklasser, främst substantiv och verb (sid 14-20), med tillhörande övningar 10, 11, 12, 14, 16, 17 på sid 46-48. Läxförhör är på tisdag 21/3.

Läxförhören har varit utformade på samma sätt som övningarna vi gjort i boken och ni behöver läsa in det vi gått igenom när ni varit borta och därefter kommer ni att få läxförhör även på de delarna.För de av er som vill ha det avklarat så effektivt som möjligt kan ni sikta in er på att göra kommande tisdags läxförhör tillsammans med de andra och så fr vi på tisdag komma överens om när ni ska ta igen det första läxförhöret som gjordes.

PS. Bedömningen av 1984 (boksamtal och tripplelloggar) finns i IST

Engelska

I engelska så har vi på fredagar (som vi tidigare kom överens om) använt tiden till att läsa i romanen som ni fått ut. För er som läser Slade House finns en liten introduktion här på bloggen om man vill ha extra hjälp att komma in i första kapitlet.

På måndagar har eleverna arbetat med att förbereda muntlig presentation och uppgiftsinstruktionen finns här på bloggen i form av en presentation. Första steget är att läsa de första bilderna om hur uppgiften är upplagd och därefter att välja författare av de som finns kvar (dessa står också i presentationen och det står också vilka som är upptagna). Om flera vill ha samma blir det lottning.

PS. Bedömningen av era filmer har påbörjats men är inte färdig

[VAÄLKUOMNA HIM]!!!!


tisdag 14 mars 2017

Samhällskunskap 14/3

Dagen prov på nationalekonomiska teorier

Provet är delat med er och heter "Prov nationalekonomiska teorier BG15B". Provet finns också HÄR.

Du som skriver på datorn ska skriva i det delade dokumentet "Prov nationalekonomiska teorier - BG15B - Förnamn Efternamn".

Så här kommer provet att gå till

13.10 Samling och installation
13.15 Genomgång och instruktioner
13.20  Prov
14.00 Rast och första möjligheten att lämna in och gå
14.15 Prov
16.00 provet avslutas

Det är OK att äta och dricka under provet så länge det inte stör andra.
Efter 14.15 tar ni kort rast om och när ni känner att ni behöver det - stör så lite som möjligt

torsdag 9 mars 2017

Slade House intro...

The back of the book (Slade House) gives you some information about what the book will be about. If you need a further introduction to the first part, I have written an additional introduction:) Here it is!

"Nathan Bishop is not quite like other kids. Today, we would say he had Aspbergers or autism but in 1979 their is no diagnosis for this condition and people mostly just find him weird and different. Nathan and his mother, a recently divorced pianist with money problems, have been invited by the mysterious Lady Grayer to come for a musical soirée to Slade House! Nathan's mother is very excited about the visit although a bit worried that Nathan will embarrass her.

After some trouble finding Slade House they find their way in through a small door in a brick wall and enter a beautiful garden where they meet the owner and a boy. Nathan plays with the boy in the garden as his mother disappears into the house with Lady Grayer (the owner) for some afternoon piano. To soothe his nerves for the visit, Nathan has stolen some Valium from his mother and therefore, unfortunately, he is not surprised when weird things starts happening. 

These things are warning signs that young Nathan misses though... and he is  tricked into entering Slade House where he goes up the stairs, one after the other. And you should never ever go up the stairs in Slade House. Not if you you want to come back out again. Every nine years, a new guest is invited into Slade House and every time, the house and its inhabitants look and act differently in order to set their trap and lure their victims into the attic. But who are they really and what is it that they want from their visitors...?"

onsdag 8 mars 2017

Inför analys av Remember The Titans

Analysen skrivs på lektionen i samhällskunskap i morgon torsdag 9/3 kl 11.00 - 12.20.

Ni kommer att skriva i digiexam eller med penna på papper så ta med laddad dator.

Ni får använda källor som ni har med er på papper ffa de anteckningar ni tog under tiden som vi såg filmen. Ni får gärna skriva ut andra anteckningar från lektionerna  etc och använda dem.

Uppgiften kommer att gå ut på att ni ska definiera och identifiera i filmens handling de fyra (eller fem) faserna i Tuckmans modell för grupputveckling. Ni ska också, givetvis,  redogöra för och analysera kommunikation som förekommer i de olika faserna.

Det kommer också att finnas en extra-uppgift för de som tänker och skriver fort som går ut på att tillämpa andra begrepp och teorier vi gått igenom på filmens handling tex hur kan en grupp beskrivas och JoHari-fönster.

Förbered dig genom att
- ladda datorn
- skriva ut anteckningar
- titta på klipp ur filmen på Youtube


Inför provet på nationalekonomiska teorier

Provet genomförs tisdag 14/3  kl 13.10 - 16.00 i sal A213.

OBS det faktum att det är ett "open book (internet) test" innebär inte att du inte måste förbereda dig.

Uppgiften kommer att gå ut på att jämföra två av ideologierna men det ger bonuspoäng dvs underlag för högre betyg att även kunna hänvisa till ytterligare någon teori. Alltså se till att ha bra koll på två teorier och ett hum om de två andra.

Förbered dig genom att
* läsa  i kapitlet Nationalekonomiska teorier  i Reflex 123 sidorna 383 - 409
--> arbeta gärna med texten, skriv sammanfattningar, gör ordlistor mm

* sammanställ och strukturera din anteckningar om ekonomi, stäm av med klasskamrater att du har allt från definitionen av ekonomi via prissättning på en fri marknad (utbud och efterfråga), ofullständig konkurrens, BNP, konjunkturer till mål och medel för ekonomisk politik
--> läs dina anteckningar rakt igenom

* läs igenom presentationerna och titta ev på filmerna från redovisningarna
--> komplettera ev dina åhörarkopior

* Tänk ut en strategi för provet.
- Ska du skriva i drive eller med penna på papper?
- Var ska du ha ditt material (ffa anteckningar),  i datorn eller utskrivet på papper?

HA  MED TILL PROVET
* laddad dator
* Reflex 123
* anteckningar inklusive åhörarkopiorna
* hörlurar om du tänker lyssna på redovisningarna eller någonting annat
* om du vill- mat och dryck som inte stör de andra med lukt och ljud