tisdag 16 maj 2017

Samhällskunskap 16/5

 Ni som har Daniel i svenska arbetar med era uppsats 2.

För de av er som har Camilla i svenska: Ni ska arbeta, ffa med att ta fram information till, era argumenterande tal.


Tips!
* Arbeta med olika perspektiv tex ekonomiskt, politiskt, socialt, miljö, genus, historiskt 
* Tänk på (analysera) flera nivåer tex individ och samhälle

HÄR finns dokumentet om samhällsvetenskaplig analys

Använd det delade dokumentet "Argumenterande tal  - BG15B -Förnamn Efternamn" som arbetsdokument/kladdpapper. Du ska dokumentera de källor du använder i dokumentet.


Följande kunskapskrav i samhällskunskap är aktuella
3
Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (samt värderar dem med ** omdömen.)
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet


(** enkla omdömen)
* med säkerhet


(** nyanserade omdömen)
4
Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
* översiktligt
* utförligt
* utförligt och nyanserat
5
Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  ** enkla
* välgrundade** enkla
*välgrundade och nyanserade

** nyanserade
6
I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
* med viss säkerhet
** enkla
* med viss säkerhet
** välgrundade
* med säkerhet
** välgrundade och nyanserade
7
Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet** självständigt
* med säkerhet  ** självständigt

Även kunskapskrav i kommunikation kommer att testas.

Argumentation

I det tal ni ska hålla nu ska ni argumentera för en tes. Teserna handlar om aktuella ämnen och när man argumenterar tränar man flera saker, t.ex. att söka, förstå och värdera information, strukturera ett innehåll, formulera sig väl och presentera ett innehåll muntligt för en grupp.

När det gäller argumentation är det av yttersta vikt att den är välgrundad (så att man får talarnas förtroende och lyckas övertyga dem), att man håller sig till sin tes och att man kan bemöta eventuella motargument.

Tid på talet

5 minuter


Teserna

+ betyder att man är för tesen
- betyder att man är emot tesen
VERSAL ska hålla tal
(inom parentes) ska ställa vars en granskande fråga till var och en av talarna)

Köttskatt: - ANNA (Emma och Millena)
Sockerskatt: -ANTON OCH +VICENTE (Emma och Millena)
Endast vegetarisk mat i skolan (Kommunala Gy): -MILLENA och +EMMA, (Anna, Anton och Vicente)
Privata arbetsgivare ska själv få bestämma om slöjförbud: +LUKAS; -MAX; (Jona och Collin)
1h obligatorisk idrott i skolan per dag (F-9) +JONA -COLLIN; (Lukas och Max)
Könlösa omklädningsrum (på alla ställen som erbjuder ombyte: gym, simhallar, skolor) +JOHANNES -GUSTAV (Noel och Richard)
Gör cirkusar djurfria +MÅNS OCH -ALEX 
Extra flygskatt +NOEL -RICHARD (Johannes och Gustav)

Datum

17/5 - Titta på tal
30/5 - Förbereda tal (Nc)
30/5 - Genrep tal (Gk)
31/5 - Förbereda tal
1/6 - Hålla tal (Anna, Anton, Vicente, Lukas, Jonathan, Johannes)
7/6 - Hålla tal (Emma, Millena, Max, Collin, Gustav, Måns, Alex, Noel, Richard)

Ovan taltider är förslag grundat på om man ska hålla tal på engelska den 2/6. Fundera på om det hr kan funka även om det i vissa fall "splittrar" paren.
torsdag 11 maj 2017

End of term in English

12 och 15/5 - Write your source criticism  and here for the appropriate lingo

19, 22, 24/5 - Speaking

26/5 - Klämdag

week 22: Test on novel for those of you that  have emailed

29/5 - Speaking

2/6 - Second chance: oral presentation (famous authors)

5/6 - Free day for you!

9/6 - Let's talk about grades


onsdag 10 maj 2017

Grammatikrepetition

Mentorsinformation vecka 19

* Anmälan till 0-prövning är öppen nu och tom 9/6. För att du ska få skriva en prövning i augusti måste du
a) anmäla dig på skolans hemsida HÄR
b) Fylla i och lämna in blanketten, som du du får av en lärare, till receptionen
c) samtidigt betalar du 100 kr i depositionsavgift

Du måste också ta kontakt med lärare och se till att du får instruktioner och har det material som krävs för att du ska kunna plugga.

* HÄR finns information om sommarskola

* Info om CSN

* Datum att hålla reda på framöver

18/5  NP matte

19/5 Sista datum för att lämna in rester och kompletteringar, gäller ffa Karolina och Camilla. OBS sista chansen att vi läser Uppsats 2 med förbättringar.

23/5 Friluftsdag. Ni ska ha fått mail om den. Håll ögonen öppna för mailet som informerar om att anmälan öppnat.

25 - 26/5 LOV

5/6 och 6/6 LEDIGT

7/6 UTSPARK. Inga lektioner efter kl 12

14/6 AVSLUTNINGtisdag 9 maj 2017

Om svenskan och STHL:en i morgon

Följande kommer jag att ta upp till repetition i morgon på svenskan:

  • att utöka en nominalfras
  • nominalfras och verbfras
  • bisatsinledare
  • satsadverb
  • BIFF-regel
Det blir en tajt lektion och det gäller att ni är fokuserade. De andra grammatiska konstruktionernna som en del av behöver träna på, t.ex. syftningsfel, passiv form, finita verb etc. får ni alltså plugga på, på egen hand. Jag finns dock här på skolan i morgon, så om det dyker upp frågor när ni pluggar så kom in och ställ dem:)

Det blir ingen STHL i morgon då jag ska rätta era NP:)

onsdag 3 maj 2017

Morgondagens lektion i svenska

I morgon på svenskan kommer Göran Hestner att vara er vikarie. Planera i början av lektionen vem som ska göra vad med hjälp av honom så att det inte blir att alla bara örlar runt.

1. En del av er har många övningar att träna på i grammatik och ni har möjlighet att ta hjälp av varandra. Använd lektionen till att göra det.

2. Ett fåtal av er har bara några övningar som ni behöver putsa på och i vissa fall är dt dessutom övningar vi behöver repetera först (tur att vi la in en extra repetitionslektion!). Till er har jag en annan uppgift:

Vi ska som ni vet snart sätta igång med argumenterande tal. Jag vill att ni tillsammans hittar tio-tolv aktuella och intressanta ämnen som man kan argumentera för eller emot. Göran kommer att vara behjälplig med detta.

Upplägget kommer sedan att gå ut på att ni kommer att få ett ämne och en person ska hålla ett tal för tesen och den andra ska hålla ett tal mot:) Det kommer så klart mer information senare men det är själva premissen.
-------------------------------------------------
GÖRAN EFTERREDIGERAR:


Dagsaktuella samhällsanknutna ämnen för argumenterande tal

1)         Köttskatt
2)         Sockerskatt
3)         Slöjförbud i skolan
4)         För eller emot insamling av mobiler
5)         Fria skolvalet ja eller nej
6)         Nya tider på bokmässan - ja eller nej
7)         Bojkott av bokmässan - ja eller nej
8)         Skilda badtider för män/kvinnor
9)         ID-kontrollerna
10)     Fler omklädningsrum/toaletter än för män resp. kvinnor
11)     Friskolor bör de finnas eller inte
12)     Skall företag/arbetsgivare kunna kräva av anställda att de INTE på arbetstid bär för verksamheten ovidkommande symboler (riskerar att vara både distraherande och ibland provocerande) som exempelvis politiska, religiösa eller andra identitetsdimensionerade markörer.
13)     Värnplikt (förvisso någorlunda dagsaktuellt men samtidigt uttjatat)
14)     Medborgarlön – ja eller nej (Finland har nyligen infört det, Schweiz folkomröstade nyligen om det)


Mindre dagsaktuella samhällsanknutna ämnen

15)     Mer idrott i skolan
16)     Skoluniformer eller inte

Jag är lessen, men vissa örlade trots allt runt – i alla fall mot slutet av lektionen.