fredag 28 april 2017

tisdag 25 april 2017

Info NP engelska

Preparation material går vi igenom den 3/5, 13.40-14.40 i sal A213. För att få ta del av detta tillfälle måste man ha förberett sig genom att ha svaret på texthäftets frågor skriftligt. Detta visar ni mig vid lektionsstart.

OBSERVERA datumen (jag sa fel till er)


torsdag 20 april 2017

Samhällskunskap 20/4

Vårbudgeten 2017 på fem minuter


Ny placering from samhällskunskap idag 20/4


Fönster
FönsterErykAntonNoelAjlaEmma
FönsterMånsBesteIsmailKlaraMillenaAlexandra
AnnaJohannesGustavVicenteRichardPatrycja
FönsterCollinJonathanMaxLukasAliIbrahimdörr
FönsterKateder
FönsterTavla

torsdag 6 april 2017

Samhällskunskap 6/4

Dagens agenda

1) Gemensamt pass kring det faktum att Trump ska möta Kinas president Xi Jinping idag och i morgon för att bla diskutera handel.

DN.se

2) Arbete i par kring internationella organisationer

a) Svara på frågorna (all utom den sista)  det delade dokumentet "Internationella ekonomiska organisationer  BG15B"

b) Gör ett informationsblad på EN A4-sida om er organisation. Namnet på organisationen och en bild på loggan måste vara med. Utöver det väljer ni fakta från rutorna ovan.

c) Svara på frågorna kopplade till den sista rutan -  se inlägget Samhällskunskap 5/4

tisdag 4 april 2017

Samhällskunskap 4/4

Frihandel är den rådande trenden och det finns ett flertal internationella organisationer som arbetar med och för fri handel.

Dokumentet "Internationella ekonomiska organisationer BG15B" är delat med alla i klassen. För varje organisation och elevpar finns en tabell som ska fyllas i.

Källor: Organisationens hemsida, NE, Wikipedia på svenska och engelska.

Sista rutan heter Analys och diskussion och i den kan ni i löpande text svara på = diskutera någon eller flera av följande frågor:

A.   Lever organisationen upp till sitt syfte? /Lyckas organisationen göra det den är skapad att göra?
B.   Ge exempel på förändringar som organisationen genomdrivit och vad konsekvenserna blev – blev konsekvenserna de förväntade?
C.   Varför eller varför inte lyckas organisationen uppnå sina mål/syften?
D.  Hur påverkar organisationen Sverige (eg. Sveriges ekonomi)?
E.    Vad tycker ni om organisationen? Varför tycker ni så?


Tänk i olika aspekter! Ekonomiska, sociala, politiska, miljö mfl

Källor: Dagstidningar på svenska och andra språk, politiska och eller ekonomiska tidskrifter, organisationernas hemsidor, svenska myndigheter ex utrikesdepartementet, kommerskollegium mfl