tisdag 31 maj 2016

Rätten och samhället 31/5

Dagens tema är: Lösa fall

1) Brottsrubricering:

2) Lagrum

3) Påföljd

4) Motivering

HÄR finns uppgiften

Skriv i ett dokument du döper till  "Lösa fall/problem i rätten och samhället - Förnamn" och som du läger i din juridik-mapp.

Källor
Läroboken
Brott eller  bara olyckshändelse?  sidorna 112 - 113
Övriga rättskällor sidan 25
Fall och domar i bokens texter

Rättsinfosök

lagen.nu
måndag 30 maj 2016

Tisdag 31/5

Tisdag 31/5 finns jag tillgänglig hela eftermiddagen.
Från kl 13.10 och till kl 15.40 finns jag i sal A304.
Från kl 16.00 och till kl 17.00 finns jag i sal A213.

Tag tillfället i akt och jobba med massmedia-uppsatsen eller med andra samhällskunskaps- eller rätten och samhället-uppgifter. Eller kom och ställ frågor.

Uppsats 1

Uppsats 1: Massmedia

Deadline fredag 3/6 kl 23.59 - då ska uppsatsen vara inskickad till karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se

Steg för steg instruktion
1) Öppna dokumentet
2) Välj arkiv
3) Välj Skicka som e-postbilaga
4) Skriv/klistra in adressen ovan i Till-fältet
5) Klicka skicka


fredag 27 maj 2016

Delprov A - NP Matematik 1B

Hej,

nedan följer info om den muntliga delen av NP. Läs igenom noga.

Provet är likartat med det ni genomförde i årskurs 9.

 • Det kommer att handla om spel (sannolikhet)
 • Det kommer att ställas både individuella frågor och frågor att diskutera gemensamt i gruppen.
 • Dina insatser bedöms efter i vilken grad du:
              - analyserar och löser matematiska problem samt tolkar och värderar modeller.

              - för matematiska resonemang, underbygger dina resonemang samt värderar och vidareutvecklar dina                   egna och andras resonemang.

              - uttrycker dig i tal och använder ett matematiskt språk.

Tänk på att du har möjlighet att visa vad du kan både vid din redovisning och i diskussionen efter kamraters redovisningar. Dina insatser på detta delprov bedöms och sammanställs med ett antal E-, C- och A-poäng. 

Resultatet på det muntliga delprovet räknas samman med resultaten på de skriftliga delproven.
/ Freddy
Ingen yrkesmentor...

...idag fredag 27/5. Lektionen inställd. Arbeta på valfri plats med uppgiften om juridiska dokument -  se bloggen inlägget "Rätten och samhället 24/5".

Trevlig helg!
Karolina

ps sprid gärna denna information i andra medier

fredag 20 maj 2016

Resultat - writing - NP

Jag har nu fört in era resultat på nationella provets uppsatsdel i era matriser (sök på "engelska 5"). Tack för all trevlig läsning om hur vi får en bättre värld:O)

torsdag 19 maj 2016

Upplägg för nationellt prov Matematik 1B

Onsdag 25/5 - sal B108/109

8.00 - 9.15 del B (utan räknare)

9.30 - 10.30 del C

10.30 - 11.30 Lunch

11.30 - 13.30 del D

Ta med pennor, sudd, räknare och linjal.

måndag 16 maj 2016

Fotnoter

Att tänka på när ni hanterar fotnoter:

 • ALL information som ni presenterar i er avhandling ska gå att spåra till en källa
 • Om du använder källor i någon annan del av rapporten, ska du ha fotnot även där
 • Dessa källor ska anges med hjälp av Oxfords referenssystem, dvs. fotnoter
 • Fotnoten sätts in direkt EFTER informationen
 • Om samma källa har använts i ett helt stycke, sätts fotnoten ut efter sista meningens punkt
 • Du ska ha minst en fotnot per stycke
 • Första gången du använder en källa ska samma information som ska finnas med i källförteckningen skrivas ned.
 • De följande gångerna du använder samma källa skriver du bara ut författarnamn och år
 • Om samma källa används flera gånger i följd används "Ibid." i stället för källuppgifterna,. "Ibid" betyder ungefär "samma som ovan".
Så här infogar du fotnoten:

Placera markören där i texten du vill ha fotnoten
Välj "infoga" i menyraden --> Välj sedan fotnot
En fotnot dyker upp längst ner på sidan och där skriver du in informationen


onsdag 11 maj 2016

tisdag 3 maj 2016

Samhällskunskap 3/5

Uppsats 1: massmedia

Dagens pensum

1) Skriv eller klistra in din frågeställning överst i ditt arbetsdokument. Gör den gärna stor och i festil! Ni som ska avgränsa ska också skriva in era avgränsningar.

2) Gör en planering.

HÄR finns vilka lektioner som kommer att användas

3) Välj en av de obligatoriska källorna.
a) Lägg länken i arbetsdokumentet.
b) Läs den. Anteckna under tiden - med frågeställningen i fokus!

4) Välj den andra obligatoriska källan.
a) Lägg länken i arbetsdokumentet.
b) Läs den. Anteckna under tiden - med frågeställningen i fokus!

5) Sök efter fler källor. Var källkritisk när du väljer vilka källor du ska använda!

Använd gärna material, feedback mm från Jämföra statsskick.

Exempeluppsats 1

Exempeluppsats 2

måndag 2 maj 2016

Samhällskunskap 2/5

UPPSATS 1Att analysera innebär att bryta ner en fråga/en situation/ett fenomen/ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig i syfte att förstå helheten.


Analys (grekiska anaʹlysis ’upplösning’, ’lösning’, av anaʹ ’upp’ och lyʹō ’lösa’, ’lösgöra’), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning. NE.se


EXEMPEL PÅ KÄLLKRITIK ENLIGT INSTRUKTIONEN OVAN


ÖVNING - skriv i det deade dokumentet "Källkritik samhällskunskap BG15B 160502"
Collin, Jonathan, Måns och Ali
A: Nordkorea
Anna, Emma, Eryk och Beste
B: Chile
Johannes, Ajla, Gustav och Ismail
C: Eritrea
Noel, Millena, Klara och Patrycja
D: Sverige
Lukas, Max, Alexandra och Richard
E: Irland
Anton, Vicente, Ibrahim och Fawad
F: Norge