måndag 30 november 2015

Rätten och samhället inför provet 1/12


Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du minst ett exempel på hur du påverkas av någon grundlag
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du flera exempel på hur du påverkas av grundlagarna.

Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och skriver vem som gör vad i processen från förslag till lag.
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när).
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när och varför).

Du redogör för för- och nackdelar med processens utformning.

Svar på E-nivå
Svar C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, ger du exempel på vilka uppgifter de har i rättsystemet.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta,  redogör du för vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du kort för kopplingarna och  samarbetet mellan myndigheterna.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, redogör du för  vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du för kopplingarna och samarbetet mellan myndigheterna.

torsdag 26 november 2015

Klassikerveckor - sista uppgiften (i DigiExam)

Nästa vecka kommer vi att ha en skriftlig uppgift, och till den kommer du att få en ny dikt som vi ännu inte läst.

För E ska du kunna:

- se intressanta saker i dikten och berätta om dessa
- jämföra dikten med de andra dikterna vi har läst och peka ut likheter och skillnader och diskutera dessa

För C ska du också kunna:

- använda berättartekniska begrepp när du gör ovanstående

För A ska du också kunna:

- diskutera vilka saker med dikten som kan ha varit viktiga för människor i alla tider och kulturer

I ämnesplanen står det så här:

E - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerarvälgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Till din hjälp får du ha med dig:

Dikterna - med ordförklaringar och anteckningar 
Läroboken

Matematik 26/11

onsdag 25 november 2015

Words from Tuesdays's lesson


Matematik...

Hej på Er,

är hemma även idag och tyvärr så har de inte heller idag hittat en vikarie till er lektion. Ni får i stället jobba på egen hand. Följ instruktionerna nedan:Titta på klippet via länken nedan. Läs sedan i genom innehållet på s. 148 i läroboken för att sedan jobba med uppgifterna på s. 149.


I fall ni blir klara innan lektionens slut så går ni vidare till uppgifterna på s. 150 - 151.

Lycka till!

/ Freddy

Mentorstid vecka 48

Idag fick ni göra ett litet test som visar var era styrkor när det gäller att lära in finns. HÄR kan du läsa om testet och multipla intelligenser. På länkarna nedan kan du läsa om din starka klokheter.

Läs rutan till vänster "...kloka lär sig genom" och prova nya/annorlunda sätt att plugga på tex inför provet i juridik på tisdag!


"Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent." 
Howard Gardener

Människoklok (Interpersonell intelligens)

Kroppsklok (Taktil-kinestetisk intelligens)

Logikklok (Logisk-matematisk intelligens)

Bildklok (Visuell-spatial intelligens)

Musikklok (Musikalisk intelligens)

Naturklok (Naturintelligens)

Språkklok (Lingvistisk intelligens)

Jagklok (Intrapersonell intelligens)


tisdag 24 november 2015

Word sheet

Example of word sheet

Rätten och samhället 24/11

Inför provet 1/12

Provet omfattar
Rättsregler: läroboken sidorna 9 - 21, 25, 30, anteckningar från 1/9 och 15/9, övning "Grundlagar"

Rättsordning: läroboken sidorna 37 - 51, 53, övre halva 55, 58 - 59 anteckningar från 3, 10, 17 och 24/11, film om rättegång i tingsrätten och övning "Vem gör vad i en rättegång?"

Läs på/plugga in faktatexten men exempel (annan bakgrundsfärg än vit) och lagtexter (paragraftecken  (§) i kanten) behöver du bara läsa igenom en gång.

Du ska ha koll på
- lagstiftningsprocessen i Sverige
- grundlagarna
- rättskällor
- hur man anger och refererar till lagar
- vilka myndigheter som ingår i rättssystemet och deras uppgifter
- vem som gör vad i en rättegång i tingsrätten


Du kan ffa visa nivå på följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Även följande kunskapskrav kan komma ifråga
Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

måndag 16 november 2015

News Items - groups

Tuesday - Nov 17 - 9.50:, Måns, Gustav, Max, Lukas, Ajla, Richard
Tuesday - Nov 17 - 10.25: Ismail, Ali, Johannes, Ibrahim, Jonathan, Fawad
Wednesday - Nov 18 - 13.10: Alexandra, Eryk, Anton, Vicente, Collin, Noel
Wednesday - Nov 18 - 13.35Emma, Anna, Klara, Beste, Patrycja, Millena

I will print your key words and bring to class. They deadline for the keywords is the day before your speech.

Remember - no powerpoints.

söndag 15 november 2015

Samhällskunskap 16/11

Jag är tyvärr inte på skolan idag för jag är på väg till Karlskrona med en busslast av tvåorna som ska göra praktik på marinbasen där.

Ni ska jobba vidare med ideologier <--> partier. Uppgiften finns i det delade dokumentet "Ideologier och partier - Förnamn Efternamn PAGY". Flytta dokumentet till din samhällskunskaps-mapp.

Uppgiften går ut på att jämföra två riksdagspartier - du får själv välja vilka två. I avdelning I ska du ta reda på grundläggande fakta om dessa partier för att sedan i avdelning II fördjupa dig i deras parti/idé/principprogram och undersöka vilka ideologier de säger sig ha och vilka de är emot. Avdelning I och II är obligatoriska och ska hinnas med under lektionen.

Det finns även en avdelning III för de som jobbar snabbt och blir klara med avdelning I och II. Avdelning III är inte obligatorisk


Riksdagen.se: Ledamöter & partierCenterpartiet  --> Idéprogram

Folkpartiet Liberalerna --> Partiprogram

Kristdemokraterna --> Principprogram

Miljöpartiet de gröna --> Partiprogram

Moderaterna --> Idéprogram

Sveriges socialdemokratiska arbetarpartiet --> Partiprogram

Sverigedemokraterna --> Principprogram

Vänsterpartiet --> Partiprogram


HÄR finns en jämförelse i matrisform över de tre "stora" ideologierna

fredag 13 november 2015

Juridik 17/11

Dagens tema är rättegång i tingsrätten

1) Se filmen2) Förklara så utförligt som möjligt begreppen i dokumentet "Vem gör vad vid en rättegång? - Förnamn Efternamn PAGY" som är delat med dig. OBS det delades för två veckor sedan så eventuellt får du söka efter det i din drive. Flytta dokumentet till din juridik-mapp.

onsdag 11 november 2015

Utvecklingssamtal

Hela torsdagen 12/11 är vikt åt utvecklingssamtal alltså inga lektioner och ingen lunch.

HÄR finns schemat med tiderna

tisdag 10 november 2015

News item, week 46

The key words have been shared with you "News Item, week 46"
Here is the checklist 
Here is an example of the document with keywords filled in

Structure:

Signal the changes in your presentations different parts by saying

- The source I have used is...

- To understand the information in my article, you need to know a bit about...

- In the article, we find out that...

- From this article, I have learnt that...

måndag 9 november 2015

Måndagen, v. 47 - lyriksamtal

9.40 - 10.15: Måns, Anton, Anna, Emma, Johannes, Collin
10.15 - 10.45: Richard, Max, Vicente, Millena, Alexandra
10.45 - 11. 15: Gustav, Jonathan, Noel, Beste, Lukas

Man kommer endast då man har sitt lyriksamtal och det är viktigt att ni alla är samlade och reda på utsatt tid med allt material tillgängligt.

Diskussionsunderlag ska finnas på papper. Ni ska alltså inte sitta med datorerna i knäet.
Länk till dikterna

Om man inte var med vid förberedelserna, får man ordna detta på egen hand.

Kunskapskraven nedan är det jag kommer att titta på och här ser ni också vad ni måste ta upp/visa för att nå den nivå ni siktade på.

Följande sidor i boken ska användas:
s. 16-17 (på s. 16 ä det begreppen strof, versrad, diktjag, radslut och versmått ni förväntas lära er, pås. 17 är det samtliga)

s. 254 använder ni för att få uppslag till saker att diskutera under samtalet.


Samhällskunskap 9/11

Dagens första uppgift är utvärdering av Projekt MR. Du ska svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se.

Följande kunskapskrav i rätten och samhället står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

1.
a) Hade du läst och förstått uppgiften/instruktionerna innan du började arbeta?
b) Hade du läst och förstått kunskapskraven?
c) Använde du checklistan?
d) Jobbade du på lektionerna?
e) Jobbade du utanför lektionstid med uppgiften?


2. Är du nöjd med ditt tal och gruppens presentation? Varför eller varför inte?

3. Är du nöjd de nivåer du uppnådde på kunskapskraven?  (Nådde du ditt mål?) Varför eller varför inte?

4. Kan du se någon koppling mellan hur du svarade på frågorna 1. a) - e) och den hjälp du tog av lärarna och ditt resultat enligt ovan (både 2 och 3)? Motivera ditt svar.

5. Frivillig uppgift: Ge oss lärare feedback på själva uppgiften och hur vi genomförde och examinerade projektet.


 

Lyrikanalys

Till hjälp vid en lyrikanalys kan man använda läroboken, s. 254
Som stöd för samtalet och vad man ska ta upp är det lämpligt att utgå från kunskapskraven

torsdag 5 november 2015

Se hit alla!

I december ska skolan ha en adventskalender på Mediatekets blogg. Adventskalendern ska bestå av videoklipp, ett varje dag, där en elev presenterar ett boktips. Ni hade så många bra boktips den lektionen jag presenterade vad jag hade läst i sommar och jag vet att många av er läser på fritiden. Därför vill jag att alla som skulle kunna tänka sig att bidra till adventskalendern säger till mig:)