onsdag 27 januari 2016

Homework for Tuesday lesson (week 5)

You should have read to the chapter called "Thanksgiving" (ca. p. 101)

You must make a list where you compare the reservation to Reardan. One column should contain similarities and one column should contain differences. Use your worksheet document.

You must choose three sentences that you think raises questions or is possible to discuss

lördag 23 januari 2016

Argumenterande tal = Svenska + samhällskunskap

När ni jobbar med argumentation i svenskan (som ni som läser svenska med Camilla gör just nu) ger det er chansen att uppfylla kunskapskrav även i samhällskunskap.

HÄR finns dokumentet som förklarar kunskapskraven

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon


* några


* flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.
Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Eleven kan ge *argument för sina ståndpunkter och värderar  ** andras ståndpunkter.
* enkla
** enkla omdömen

* välgrundade            ** enkla omdömen

* nyanserade                ** nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


onsdag 20 januari 2016

Homework for 26/1 - the novel

When you come to class next Tuesday - you need to be prepared to discuss the following on the three chapters you have read for today:

- What else have you learnt about life on the reservation? Make a list and be prepared to support your statements with examples.

- Rowdy, Mary and Mr. P are important characters who are introduced in these chapters. Decide on three positive and three negative characteristics that you feel describe them.

- Alexie doesn't use numbers for his chapters. He gives them titles. Look at the three chapter titles of these pages and try to motivate what they mean and why you think Alexie chose those titles:

"Revenge Is My Middle Name"
"Because Geometry Is Not a Country Somewhere Near France"
"Hope Against Hope"

Mentorsinformation vecka 3

* Nytt schema nu med psykologi from denna vecka.
torsdagar 14.15  - 15.20 i sal A213
fredagar 10.40 - 11.55 i sal A321


* Individuella val ska göras senast 29/1.

HÄR finns information om hur valet går till och en lista över de kurser du kan välja med länk till skolverkets information om kurserna

HÄR finns kortfattad information om kurserna.


* Fundera på om du vill ingå i skolans grupp för likabehandling och jobba med frågor om jämställdhet och mångfald. Gruppen kommer att ledas av Martin Nordbeck.


* Visa hänsyn i korridorerna och ffa i studieverkstaden.


* Nu när det är väder som påverkar trafiken tänk på att gå hemifrån tidigare så du har marginaler och kommer i tid!

torsdag 14 januari 2016

Argumenterande tal

Uppgift

Ni ska förbereda ett argumenterande tal tillsammans i par. Därefter ska ni hålla samma tal i vars en grupp. Planering, instruktion och kunskapskrav finns nedan.

Plan
Checklista och arbetsgång

Par och teser:

Ge ökade befogenheter för lärare - Jonathan och Lukas
Höj hastigheten på motorvägar - Johannes och Gustav
Ge mer lön till poliser - Anna och Millena
Ta bort id-kontroll vid gränserna - Emma och Beste

Behåll gränskontrollerna - Max och Collin
Inför dödsstraff i Sverige - Anton och Vicente
Sänk inte rösträttsåldern till 16 år - Alexandra och Noel
Sänk åldersgränsen för rökning från 18 år till 16 år - Måns och Richard

Kunskapskrav:

E

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

 I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

C

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

A

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

tisdag 12 januari 2016

Rätten och samhället 12/1

Dagens tema är brott --> processrätt brottsmål

Viktiga begrepp
Brott
Rekvisit (objektiva och subjektiva)
Uppsåt och oaktsamhet

Brottsbalken

Film
UR: Brott och straff: Brott

Diskussion

måndag 11 januari 2016

Samhällskunskap 11/1

Maktfaktorn: Videoklipp: Så styrs demokratiska länder (långt ner till höger på sidan)

Alla som har  har fått ett dokument delat med sig som heter "Bedömning Jämföra statsskick Förnamn".

För dig som skrivit klart eller påbörjat din rapport innehåller dokumentet en avcheckning om hur du ligger till i förhållande till uppgiften och uppmaningar om vad du måste göra för att göra uppgiften färdig och eller höja den till en högre nivå. Information om vad du måste göra har du också fått i ett mail.

Dagens agenda
1. Läs ditt mail

2. Läs ditt "Bedömning Jämföra statsskick Förnamn" - dokument inklusive kunskapskraven. Om du inte förstår eller är osäker - FRÅGA!

3. Läs exempelrapport 2 och bedömningen av den som finns i inlägg Samhällskunskap 22/12 på bloggen.

4. Arbeta med rapporten.


Källkritik --> Se inlägg på bloggen:
1) Samhällskunskap 14/12: PP om källkritik och exempel
2) Samhällskunskap 15/12: Exempelrapporter

Struktur och rubriker --> Se dokument
1) Ditt dokument "Rapport Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".
2) "Struktur avhandling Jämföra statsskick"

Slutdiskussion
Demokratimodeller

Källförteckning --> Se dokument
1) Mall för hur källor ska skrivas i en källförteckning
2) Exempelrapporterna

Språk
1) Bokstäver, ord och fraser i annan färg (än svart) är förslag till korrigeringar och förbättringar som du bör acceptera när du studerat dem. Om du inte förstår varför jag ändrat - FRÅGA!
2) Använd "Språkchecklistan"