fredag 30 september 2016

Samhällskunskap - Marknad - Läxförhör - Omprov - Studiehandledning

Ni som inte uppnådde något kunskapskrav på läxförhöret (ingenting var överstruket på lappen med kunskapskrav) måste komma och göra omprov.

Alla som uppnått ett eller flera kunskapskrav får komma och göra omprovet om ni vill. Ni kan uppnå fler kunskapskrav och eller uppnå kunskapkrav på högre nivå.

Omprovet kan göras vid vid följande två tillfällen:

Tisdag 10/11 kl 16.00: Läxförhör (omprov) marknad

Tisdag 18/10 kl 16.15: Läxförhör (omprov) marknadInför dessa omprov erbjuder jag studiehandledning vid följande tillfällen:

Tisdag 4/11 kl 16.15: Studiehandledning på temat marknad

Tisdag 10/11 kl 16.30 Studiehandledning på temat marknad

Ni som inte uppnådde något kunskapskrav måste komma vid minst ett tillfälle. Ni får gärna komma på båda. Övriga är också välkomna på ett eller två tillfällen med studiehandledning inför omprovet.


torsdag 29 september 2016

Matematik

Läxa till Måndag.
Titta på videon substitutens metoden
Länkhttps://www.youtube.com/watch?v=Nlk_RlMDi-E&index=52&list=PLvQzFdt9swYrW2Jyn7oY_eNMu1_xQMZTh

Morgondagens engelska

Jag är på föreläsning i Helsingborg på förmiddagen i morgon och är inte tillbaka på skolan förrän strax efter er lektion börjar.

MEN

Karolina kommer att vara på plats för att starta upp er och jag kommer att låsa upp dokumenten jag har delat med er så att ni kommer åt dem.

- Man skriver sin essay enskilt
- Man börjar skriva sin essay när lektionen börjar och inte tidigare
- Man får använda uppslagsverk
- Följ instruktionerna noggrant
- Skriv i det dokument jag delat med er och ingen annanstans


fredag 23 september 2016

Yrkesmentorstid

På förekommen anledning....


Inte alla men ganska många i klassen måste tänka på att Yrkesmentorstiden är på många sätt en lektion som andra och på andra sätt är kraven på uppförande under den högre eftersom vi har en gäst utifrån.

Till att börja med så är det fortfarande skolvecka och inte helg! För det andra om en lektion/ett möte ska blir bra/intressant/roligt kräver det någonting av båda parterna så kom förberedd och visa intresse.

Sammanfattningsvis

1) Kom i tid! Kom förberedd!

2) Sitt på din vanliga plats! Sitt ordentligt!

3) Visa respekt (och intresse) för gästen och för klasskamraterna genom att lyssna på den som pratar och genom att ställa relevanta frågor.

torsdag 22 september 2016

Uppgift: Språksituationen i Norden

Tre frågeställningar - välj en

1. Hur ser framtiden ut för minoritetsspråk x och minoritetsspråk y?

Presentera frågeställningen i en trevlig och inbjudande inledning. Redogör noggrant för den relevanta faktan om svensk språklagsstiftning och de två minoritetsspråk du väljer. Jämför utifrån din redogörelse de två språkens förutsättningar och dra en slutsats om språkens framtid i Sverige. Din slutsats ska vara baserad på det du tagit upp i din uppsats.

"På jakt med meänkieli" av Torbjörn Tenfält (Språktidningen, 12-2012)
"Lägesrapport: de samiska språken i Sverige 2015" (Sametinget)
Jiddischförbundets hemsida
Sverigefinnar på hemsidan minoritet.se

OBS! När det gäller de tre sista källorna ovan så behöver ni inte läsa hela från pärm till pärm utan ni söker i materialet och använder det ni uppfattar som relevant.

2. Vilket språk har störst överlevnadschanser - nynorsk eller finlandssvenska?

Presentera frågeställningen i en trevlig och inbjudande inledning. Redogör noggrant för den relevanta faktan om nynorskans och finlandssvenskans situation i Norge och Finland. Jämför språkens situation och dra en slutsats om vilket språk som har störst överlevnadschanser. Din slutsats ska vara baserad på det du tagit upp i din uppsats

"Svenskan tynar i Finland" av Cecilia Christner Riad (Forskning & framsteg, 2/2009)
"Språket som delar Finland" av Negra Efendic (Svenska dagbladet, 29/12-2013)
"Norge mot Noreg" av Andreas Hermansson (Språktidningen, Juni 2009)

Jag kan inte skriva ut fulla textupplagor till alla som behöver det. Tänk därför på att att skriv ut det ni behöver själv så att ni kan ta det med er (samt boken).

Samhällskunskap 22/9

Dagens tema är BNP, HDI och konjunktur.

Jag har delat ett dokument med er som heter "Frågor BNP och HDI". Kopiera det och svara på frågorna i det. Vi går igenom tillsammans efteråt.


Källor:
ne.se  → bruttonationalprodukt och HDI
wikipedia.se → BNP och HDI
engelska wikpeida → GDP och HDI
www.regeringen.se  → sök på ”BNP”
Reflex 123 sidorna 322 - 324
Ekonomifakta.se: BNP och tillväxt

GAPMINDER - enjoy!

måndag 19 september 2016

Plan för det kommande momentet

Utifrån alla era goda idéer har jag lagt upp en plan (det ingick inte riktigt att jag skulle bli sjuk dock) och fattat beslut om hur examinationen ska gå till.

Examination

Examinationen kommer att bli att ni får skriva en uppsats utifrån två frågeställningar (ni väljer alltså en av dem). Jag kommer att tillhandahålla ytterligare material som ni kan fördjupa er i och detta material kommer att presenteras.

Ni får dock möjlighet att välja om ni vill skriva i par eller ensamma (dock inga tripplar). Detta, vilket ni väljer och vem ni arbetar med, ska meddelas mig omgående. Efter viss överläggning med mig själv kan jag se att även parskrivna uppsatser fungerar som underlag här. Jag vet ju vid det här laget ungefär hur ni jobbar och jag kan tänka mig vem det är som vill arbeta ihop och det är ju inte själva skrivandet som ska testas i huvudsak denna gång utan kunskaperna om t.ex. minoritetsspråk.

Plan

Tisdag 20/9:
Inläsning av materialet på egen hand. Fundera över var det dyker upp frågetecken; vad som är intressant eller vilket innehåll som kan passa till Kahootfrågor! Sidor i boken: 54-78 (tror jag det var med era sidnummer)

Onsdag 21/9:
Gabriel Rudolv är er vikarie. Arbeta i grupper om 4-5. Välj ut ca. 4-5 delar av texten som ni vill fokusera på. Läs högt för varandra och stanna för att reda ut oklarheter, diskutera frågor och fundera på hur man kan utveckla och resonera kring innehållet. Vad är viktigt och vad är detaljer? Varje grupp arbetar med detta under lektionen och mailar in tänkbara Kahootfrågor till mig. Att anteckna under detta skedet kommer att göra att ni minns innehållet bättre och därmed kan använda det bättre sedan när ni skriva era uppsatser. Anna får förklara Kahoot om någon inte vet vad det är.

Torsdag 22/9:
I'm back, babies (hoppas vi)!! Idag inleder vi med Kahoot på innehållet i boken som ni har arbetat med, samt eventuellt någon liten luring. Efter det blir det föreläsning - förhoppningsvis en Peterinspirerad, rolig sådan - om innehållet. Detta är ett utmärkt tillfälle att reda ut de sista frågetecknena kring innehållet. Skriv upp frågor ni har till denna gång, så att ni inte missar att ställa dem! Vi tittar eventuellt på ett kort fem minuters klipp om lagstiftningen kring svenskan och minoritetsspråken. Jag presenterar de tre frågeställningarna utifrån vilka ni sedan ska skriva era uppsatser, samt de artiklar som hör till varje frågeställning.

Tisdag 27/9:
Studiedag!

Onsdag och torsdag 28 och 29/9:
Ni skriver era uppsatser ensamma eller i par. Om ens partner skulle råka vara borta så får man skriva ensam, så att man är beredd på det. Ni skriver i DigiExam. Är man två, turas man om att skriva helt enkelt. De förberedelser man får lov att ha med sig är uppsatsens upplägg i punktform, dvs. vad man vill ha med i sin uppsats, men alltså inte löpande text. Ni behöver ha detta utskrivet eftersom ni inte har tillgång till de andra sakerna ni har på datorn. Ni behöver ha tänkt igenom detta innan eftersom ni endast har dessa två lektioner till ert förfogande. Under provet får ni ha tillgång till läroboken och de texter jag valt ut till er.

Hoppas det känns som att ni fått vara med och påverka upplägget! Klassresa får det bli en annan gång när vi har mer tid;)

Dokument om samtalsordning

Dokumentet om samtalsordning
Dokument about qualities in your reading och speech

Samhällskunskap 20/9

Morgondagens tema: Läxförhör!

Alla måste ha med sig minst en penna. Denna ska visas i dörren!

De som vill kan också ha med sig suddgummi och linjal.

Följande kunskapskrav testas. Kom ihåg att kunskapskrav alltid är en del av instruktionen!


E

C

A
Eleven kan * redogöra för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven * redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen
använder eleven *samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.* med viss säkerhet
* med viss säkerhet
** enkla omdömen
* med säkerhet

** nyanserade omdömen


torsdag 15 september 2016

Engelskan fredag

Jag vabbar även fredag!

Jag vet inte om det blir vikarie, men provet på romanen som ni skulle gjort flyttas till på måndag. Lektionstiden på fredag ska användas till att noggrant förbereda sig inför detta. En del av förberedelsen ligger i att begrunda den feedback jag mailat er samt publicerat på DigiExam.

onsdag 14 september 2016

Samhällskunskap 15/9

Idag ska ni få tid att förbereda er inför läxförhöret på tisdag.

Material du måste ha koll på:
* Läroboken (Reflex 123) sidorna (303, 308-311) 312 - 319
* Anteckningar och ritningar från lektionerna i samhällskunskap 1/9 - 13/9
* Uppgiften "Prissättning på en fri marknad" och svaren på frågorna i den.

* Jobba gärna med instuderingsfrågorna på sidan 325
Frågor till texten (1) 4,  6 - 10
Diskussionsfrågor D1 - D5


En metod när man ska ge sig i kast med en text och ta den till sig/förstå den kallas T.H.I.E.V.E.S eller på svenska "Informationstjuven" och den går ut på att ge sig själv förförståelse och plocka ut det viktiga redan innan man börjar läsa = fördjupa sig i texten

Vissa delar kan man med fördel skriva ner tex T, H och (första) E.

T - Titel --> RUBRIKEN: Läs rubriken

H - Headings --> UNDERRUBRIKER: Läs underrubrikerna

I - Inledning --> INLEDNING: Läs inledningen

E - Every bold word --> ALLA ORD I FETSTIL: Kolla upp alla ord i texten som står i fetstil och om du inte förstår dem slå upp dem eller fråga en kompis, din lärare eller någon annan om deras betydelse.

V - Visuals --> ALLT I TEXTEN SOM ÄR VISUELLT DVS INTE ORD: Titta på alla figurer i texten dvs bilder, kartor, diagram mm. Läs också de texter som finns under figurerna tex bildtexter och texter under diagram mm

E - End of chapter questions --> INSTUDERINGSFRÅGOR: Läs igenom de instuderingsfrågor som eventuellt finns till texten

S - Summary --> SAMMANFATTNING: Läs sammanfattningen som eventuellt finns i slutet av texten

Feedback Zeitoun

Now, I have given feedback to you all on your discussions (written or spoken) on the novels. For those of you who had a discussion, I have emailed you my feedback. Please look at it and take it into account when you prepare for the next part of the book.

To give you some idea about what you can say about a quote and what kind of quote you might choose, I have provided an example below.

For people who do the test in DigiExam: write down the exact quote and use quotation marks. Directly after the quote, write the page number within parenthesis.

For people doing book discussions: You must read the exact quote in the text (otherwise it's not a quote) and it must be clear when it begins and ends. After you read the quote, say from which page it comes.

Example:

"Kathy had no choice but to lie. She had never told a bare-faced lie to her children before, but now it seemed necessary. Otherwise they would all lose there composure" (s. 189)

This quote shows the stress Kathy is under. We know from before that there are other things which have worn her down: she worries about Zeitoun's safety; her home and business have just been ruined by the storm; she is dependant on her family but she doesn't feel wanted there; she is being pressured by Zeitoun's family to find him, which she can't do. All of these things has put a lot of strain on her and when Zeitoun is lost and doesn't call back every day like he promised, she kind of breaks.

The quote says that "they would all lose their composure" doesn't tell this lie and of course one reason for not telling it could be that she doesn´t want to cause her children (more) pain until and unless it's absolutely necessary (i.e. when she knows what has happened to Z). But maybe she also feels that she wouldn't be able to handle the situation if the children broke down, maybe she worries that she too would break down then.

From the children's perspective you can see that they suspect something at first and that, given the circumstances, they understand that something horrible might have happened to their father. Nademah questions her lie, for instance (she didn't here a phone ring). The fact that Kathy never ususally lies to them though makes it work, especially for the younger kids, but later they catch her in the lie

Comment on my example:

This is just one way of commenting on the quote. I wanted to show though what I mean by "sticking to the text" and "referring to the text" and "being specific". I have also tried to show different perspectives (Kathy's and the kids) and I have tried to develop my comment by giving several possible interpretations (second paragraph). Hope this was helpful:)

måndag 12 september 2016

Kommunikation 13/9Second novel task

Discussing the novel

You have chosen to have a groups discussion about the novel extract. In these kinds of speaking tasks, I will get information about your abilities to speak English. I will also get some information about your ability to read and understand. When it comes to the last part, a lot of the responsibility rests on you - you have to make sure that you express things that make your comprehension clear. The talking space will also be divided between you, so you will have to use the time you have wisely.

PREPARATIONS ARE KEY.

Advice

- Take notes of interesting observations while you read. This will make it easier for you to remember things and make connections during the discussion
- Build and develop on what other people say (don't just repeat the same thing)
- Refer to the text. Quote if possible (shorter passages)
- Stick to the topic! Don't leave the book to discuss other things. The contents of the book is what you should be discussing.

Preparations

- Choose three quotations from the text that you would like to discuss with the class
- Prepare four discussion questions that you would like to discuss with the group
- Choose five situations that you feel define the role of the military during Katrina. Draw conclusions based on the situations you chose.

During the discussions you may bring the text. It is okay to have notes on the text, but please don't bring additional paperwork.

Reading comprehension 

You have chosen to take an individual reading comprehension test on the novel. This will give me quite a bit of information about your ability to read and understand English and you won't be affected by other class mates while doing this.

Advice

- Read carefully, take notes, underline important passages and look up words and write down definitions.
- Talk to your classmates about things you find difficult to understand

Preparations

- Choose three important quotations from the text. Be prepared to present them and your reason for choosing them during the reading comprehension test
Choose five situations that you feel define the role of the military during Katrina. Draw conclusions based on the situations you chose.

You will get additional questions on the test.

During the discussions you may bring the text. It is okay to have notes on the text, but please don't bring additional paperwork.


torsdag 8 september 2016

Samhällskunskap 8/9

Dagens tema är ofullständig konkurrens. Som övergripande tema har vi ämnesspråk.

1) Följ med i texten när läraren läser den högt.

2) Läs texten tyst för dig själv och markera exempel på ämnesspråk/samhällsvetenskapliga begrepp.

3) Skriv en egen sammanfattning av texten på stencilen.
------------------------------------------------------------------------
4) Skriv tillsammans med din bänkgranne en gemensam sammanfattning.

5) Markera det ämnesspråk/samhällsvetenskapliga begrepp ni använde i er sammanfattning

6) Diskutera vilka begrepp ni valde att använda. Valde ni ämnesord? Varför eller varför inte? Vad får att använda ämnesord för konsekvenser?
------------------------------------------------------------------------
7) Vi sammanfattar tillsammans

måndag 5 september 2016

Zeitoun

Discussing the novel

You have chosen to have a groups discussion about the novel extract. In these kinds of speaking tasks, I will get information about your abilities to speak English. I will also get some information about your ability to read and understand. When it comes to the last part, a lot of the responsibility rests on you - you have to make sure that you express things that make your comprehension clear. The talking space will also be divided between you, so you will have to use the time you have wisely.

Advice

- Take notes of interesting observations while you read. This will make it easier for you to remember things and make connections during the discussion
- Build and develop on what other people say (don't just repeat the same thing)
- Refer to the text. Quote if possible (shorter passages)
- Stick to the topic! Don't leave the book to discuss other things. The contents of the book is what you should be discussing.

Preparations

- Choose three quotations from the text that you would like to discuss with the class
- Prepare four discussion questions that you would like to discuss with the group
- Choose five characteristics that you feel define the main character, Zeitoun, be prepared to present evidence from the text that support your claims.

During the discussions you may bring the text. It is okay to have notes on the text, but please don't bring additional paperwork.

Reading comprehension 

You have chosen to take an individual reading comprehension test on the novel. This will give me quite a bit of information about your ability to read and understand English and you won't be affected by other class mates while doing this.

Advice

- Read carefully, take notes, underline important passages and look up words and write down definitions.
- Talk to your classmates about things you find difficult to understand

Preparations

- Choose three important quotations from the text. Be prepared to present them and your reason for choosing them during the reading comprehension test
- Choose five characteristics that you feel define the main character, Zeitoun, be prepared to present evidence from the text that support your claims.

You will get additional questions on the test.

During the discussions you may bring the text. It is okay to have notes on the text, but please don't bring additional paperwork.

Samhällskunskap och kommunikation

Karolinas STAHL = studiehandledning = stöd ligger på tisdagar 16.00 - 17.00, sal A213.

Under hela läsåret så är mitt klassrum (A213) öppet för alla elever som har frågor, vill få delar av en genomgång eller en instruktion förklarade en gång till eller som bara vill sitta och läsa eller göra uppgifter i mina, eller andra lärares, kurser.

Efterhand som vi genomför examinationer så kommer jag att kalla enskilda elever eller grupper av elever till passet. Jag kommer att kalla via mail och närvaro är då obligatoriskt. Dvs du måste höra av dig om du inte kan komma och frånvaro får konsekvenser.

Välkomna till A213 på tisdagar kl 16.00.  
Karolina

torsdag 1 september 2016

Samhällskunskap 1/9

Idag inleder vi tema Marknad.

Reflex 123: Avsnitt "Kretslopp, marknaden och prisbildningen" sidorna 312 - 321

Övning: "Prissättning på en fri marknad"


Att besvara en fråga...

Igår väckte programmet vi tittade på en del frågor hos er och många av dem handlade om dialekter som vi nu ska gå in på.

- Hur förstår man värmländska?
- Hur kan dialekterna ha blivit så breda?
- Varför uppstår dialekter i mellansverige där det inte finns någon närhet till ett främmande språk?
- Hur frungerar det med rommani?
- Vilken svensk dialekt har flest talare?
- Hur svårt är det att lära sig/förstå dialekterna "längst bort"?

Vi börjar gemensamt i läroboken (s. 234-236). Idag läser ni för att se om frågorna ovan kan besvaras helt eller delvis med hjälp av läroboken. Det räcker inte bara att sökläsa eftersom svaret kanske inte står exakt på en rad utan det finns kanske ledtrådar lite här och var. Anteckna och fundera.

Alla frågor kan nog inte besvaras med hjälp av läroboken. Ni kan använda följande sajter för att se om där kan finnas information till hjälp:

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html

samt (om sajten funkar)

http://swedia.ling.gu.se/

Om ni inte hittar svaren här. Hur kan ni då gå vidare?