måndag 30 januari 2017

Från koppornas hemvist!

Idag, tisdag är det dags att repetera och bygga på de kunskaper ni har om hur man kan analysera litteratur.

Börja med att titta på s. 150 i boken ("Vanliga och viktiga litterära begrepp")

- Vilka av dessa begrepp är du redan bekant med?
- Vad står det om epik, dramatik och epik?
- Vilka av dessa begrepp tror du är särskilt relevanta när du ska analysera och diskutera en roman?

Läs vidare på s. 151-159, 162-163

Här får ni dels repeterat sådant som vi gick igenom förra året (t.ex. Den dramaturgiska modellen) och dels information om andra litterära verkningsmedel man kan tänka på när man läser skönlitteratur.

- Vad var nytt för dig i dessa avsnitten?
- Vad skulle du vilja diskutera när det gäller just 1984? Var extra uppmärksam på dessa aspekter när du läser vidare (t.ex. Vilken roll de platta karaktärerna spelar i berättelsen, eller vilken effekt valet av berättarperspektiv har?)

Här nedan följer en del förklarande kommentarer till saker jag tänkte på när jag lyssnade på era diskussioner av Upplysningen!

(Huvud)karaktär - begreppet används bara vid diskussion av skönlitteratur, inte t.ex. Vid Swifts text som är sakprosa (alltså inte fiktion)

Pleonasm - städa och feja; skynda och rusa; smila och le

Antiklimax - När man förväntar ett klimax men det inte kommer

Symbol, metafor och liknelse - Basketen i Part-Time Indian

Epik, lyrik och dramatik


söndag 29 januari 2017

Engelskan i morgon!

Jag vabbar förmiddagen i morgon vilket gör att jag blir sen till er lektion. Jag ville att ni börjar lektionen på utsatt tid (hör med någon av lärarna på mitt rum om de kan öppna klassrummet för er) och fortsätter arbeta med planeringen av era filmer.

Jag kommer ungefär kvart över 12 och jag kommer att gå runt i grupperna och checka av med er, så jag vill att ni befinner er antingen i klassrummet eller i grupprummen på andra eller tredje våningen om det är möjligt. Maila mig annars om var på skolan ni är så att jag kan leta upp er.

Varje grupp måste skapa två dokument och dela dem med mig (har bara fått från Eryk än så länge tror jag) - ett dokument med ett grovmanus (=rollfördelning och ungefär vad ni ska säga) och ett dokument med detaljerad tidsplan och ansvarsfördelning.

Vi ses i morgon:)


- Posted using BlogPress from my iPad

tisdag 24 januari 2017

1984

Frågor

Vilken typ av frågor ska ni ställa och diskutera?
- Frågor som rör innehållet i boken
- Frågor som handlar om bokens stil och litterära verkningsmedel
- Frågor som rör bokens bärande tankar och budskap
- Frågor som handlar om kopplingarna mellan boken och samtiden
- Frågor som handlar om hur boken förmedlar idéer och känslor

Vad ska ni tänka på när ni diskuterar?
- Att använda korrekta begrepp som rör litteraturanalys
- Att vara textnära, dvs. koppla tillbaka till texten (t.ex. mha citat/referat)
- Att vara konkreta och precisa (istf generella och allmänna)
- Att utveckla och ifrågasätta era egna och andras tankar
- Att vara välgrundade (ex. tydligt hänvisa till boken)
- Att försöka se på saker från olika perspektiv och se olika tolkningar av samma fenomen

Grupper

Johannes, Jonathan, Alexandra, Måns
Vicente, Noel, Anna, Klara
Anton, Richard, Millena, Gustav
Max, Lukas, Emma, Collin

Tidsplan

Tisdag 24/1: Modellfrågor och modellsvar
Onsdag 25/1: Förbereda frågor i delat dokument (tom. s. 78)
Torsdag 26/1: Boksamtal utifrån frågor

Tisdag 31/1: Repetition litteraturanalys
Onsdag 1/2: Förbereda frågor i delat dokument (tom. 129)
Torsdag 2/2: Boksamtal utifrån frågor

Tisdag 7/2: Inför uppsats
Onsdag 8/2: Inför uppsats
Torsdag 9/2: Uppsatsskrivning repetition (nästan alla borta)

Måndag 13/2: Aulaskrivning
Tisdag 14/2: Förbereda frågor i delat dokument (tom. s. 215) (hemma komp)
Onsdag 15/2: Leda samtal: utveckla och fördjupa diskussioner
Torsdag 16/2: Boksamtal utifrån frågor

SPORTLOV (20/2: Omprov Språksituationen i Norden)

Tisdag 28/2: Förberedelse av frågor/ (s. 269 = slutet)
Onsdag 1/3: Boksamtal utifrån frågor
Torsdag 2/3: Utvärdering

måndag 23 januari 2017

Samhällskunskap 24/1

Dagens agenda

1) Genomgång av grupparbetet om nationalekonomiska teorier samt inför och under läsningsmetoder. Avslutas med att grupperna avslöjas.

Grupper och teorier
Sidnummer hänvisar till Reflex 123

Klassisk nationalekonomi

sidorna 383 - 390

Sal A211 / A219
Marxism

sidorna 391 - 395


Sal A213
Keynsianism

sidorna 396 - 400


Sal A211 / A219
Monetarism

sidorna 401 - 404


Sal A213
Beste
Collin
Gustav
Ismail
Jonathan
Richard
Ajla
Anna
Emma
Ibrahim
Lukas
Vicente
Anton
Max
Millena
Måns
Patrycja
Alexandra
Ali
Eryk
Johannes
Klara
Noel

2) Klassen går och hämtar sina exemplar av Reflex 123 medan Oliva och Karolina möblerar om i sal A213 och A213. Grupper samlas vid tilldelat bord i tilldelad sal.

3) Grupper arbetar tillsammans med en inför läsnings-övning som finns i den mapp som delats med den vars namn står överst på listan över gruppens medlemmar. Denne delar mappen med alla i gruppen.

4) Varje individ läser OCH arbetar med texten.


Role play/ movie

Useful documents:
Trial and court room vocabulary
United States - Going to Court
Each group will get a trial case

Groups:
Jonathan, Max, Lukas, Collin 4
Måns, Anna, Millena, Gustav, Johannes 5
Vicente, Anton, Ali, Alexandra 1
Emma, Klara, Beste, Ajla, Patrycja 3
Noel, Ibrahim, Eryk, Ismail 2

Skills focus:
  • Your use of spoken English. The movie/role play will give you the opportunity to show prepared speech in both dialogue and monologue form. For instance, the hearing of a witness will be a dialogue but the opening statement of a defense counsel will be a monologue. The language focus here will be the kind of formal language that is used in a court room and the key vocabulary will be the words and phrases specifically used in the court room during a criminal trial (se word list above). 
  • Your knowledge of courts and criminal trial procedure in the US. The key knowledge are those presented in the text above (United States - Going to Court), for instance the roles and functions of the court personel, the lay out of the court room, the order in which a case is presented and so on. If you have used other sources, please share them with me in plenty of time before he movie dead line.
Assessment: You will be assessed individually on your language and as a group on your knowledge of trial procedure. 

The specific knowledge demands are presented in IST Learning where you can find the task.

Time plan:

Sometimes starter
Two documents: plan and script w. roles
Discussing in groups, checking lessons, one hour home work each week
Planning and script --> Recording

torsdag 19 januari 2017

Samhällskunskap 19/1

Tyvärr är jag sjuk idag och kommer inte till lektionen idag. Vi får skjuta upp starten av grupparbetet till nästa vecka. För de som vill titta på uppgiften så finns den här på bloggen i fg samhällskunskapsinlägg.

Idag ska ni istället jobba mer med att repetera era kunskaper om samhällets ekonomi och ekonomisk politik. Hämta läroboken (Reflex 123) och svara på frågorna 1- 4 samt 6 - 14 på sidan 324 och frågorna 1 - 14 samt 17 och 19 på sidan 355.

Skriv svaren i ett dokument som ni delar med mig. Det är OK att jobba två och två.

Den som är nyfiken på de nationalekonomiska teorier ni ska grupparbeta kring kan kika på sidorna 374 - 403.
onsdag 18 januari 2017

Engelskan i morgon: börjar tidigare!!!

Hej!

För att vi ska hinna se färdigt filmen i morgon börjar vi tio minuter tidigare, alltså: 10:40.

10.40 börjar engelska i morgon.

Vi slutar när filmen är färdig

Utvärdering

https://docs.google.com/a/skola.malmo.se/forms/d/e/1FAIpQLSeGYoTGONhK9or9lDlC6tDLxw5sL4dydkiCzXtyXs1KkmU1hA/viewform

tisdag 17 januari 2017

Samhällskunskap 17/1

HÄR finns gruppuppgiften om nationalekonomiska teorier.

Den ljusnande framtid är vår?

Vilken framtid skulle du föredra?Övervakning... hur kommer den att se ut i framtiden?Rymden och andra planeter?


Och inte att förglömma... virus, naturkatastrofer, geopolitik... Hur tror du vår framtid ser ut?

Gör tillsammans:

...två prognoser, en dystopisk och en utopisk --> 2071
...vilka faktorer i vår samtid styr era prognoser?