måndag 31 augusti 2015

Samhällskunskap 31/8 2

Grupper
Grupp A:  Richard, Millena, Jonathan och Anna

Grupp B: Patrycja, Max, Shawan, Vicente och Lukas

Grupp C: Olaus, Ismail, Måns och Alexandra

Grupp D: Klara, Johannes, Noël, Ibrahim och Eryk

Grupp E: Ajla, Fawad, Anton och Emma

Grupp F: Gustav, Collin, Ali och Beste

fredag 28 augusti 2015

Samhällskunskap 31/8

Tema metoder för att undersöka samhället

Uppgiften

Arbetsordning
Måndag 31/8: Introduktion av grupparbetet --> planering inför och förberedelser av undersökning

Onsdag 2/9: Genomförande av undersökning

Måndag 7/9:  Ev slutföra undersökning. Sammanställning av insamlad fakta --> skriva rapport

Måndag 14/9: Avsluta rapporten, förbereda och genomföra muntliga redovisningar

Information svenska/engelska: STHL och klassrum

Man kan få studiestöd av mig torsdagar, 14.15-15.15, jämna veckor i sal A213 (det är direkt efter er historia i samma sal). Det är öppet för alla att komma men det är också så att jag ibland kallar er till dessa tillfällen och det gör jag via mailen. Det är alltså viktigt att ni kollar er mail varje dag som era mentorer sagt. Om jag har kallat er är det obligatoriskt att komma och jag försöker kallar er senast på måndagen.

Från och med nästa vecka har vi svenska igen i vårt vanliga klassrum (A304). Detta gäller er som har mig i svenska.

onsdag 26 augusti 2015

Mentorsinformation vecka 35

* Först fick ni  ett välkomstanförande från Frederico i matsalen.

* Därefter fick ni information om Revingeveckan - lappen ska lämnas in senast fredag!
(Vi pratar mer om Revinge nästa vecka :)

* Ni fick era elevkort. Ni ska alltid ha dem med er för när som helst behövs de för att ni ska kunna äta eller låna läromedel.

* Vi lämnade ut skåp(nummer) till de som lämnat depositionsavgiften på 100 kr. Ni som vill ha skåp och inte lämnat depositionsavgift - gör det senast måndag. Därefter går skåpen via vaktmästarna.

* Första dagen fick ni en mängd blanketter. Alla har inte lämnat in alla blanketter. Kolla om du har någon hemma och ta med den i morgon eller på fredag. På fredag lämnar vi blanketterna till expeditionen och ni får sköta saken med dem.

Blanketter
- Personuppgifter (elev)
- Tillstånd att hämta uppgifter från grundskolans elevhälsovård
- Pauliskolans spelregler
- Kontrakt på (låne)dator OBS 2 exemplar

* I morgon torsdag är officiellt sista dagen att lämna in anmälan till informationsmöte för vårdnadshavare för elever i årskurs 1 - så gör det!. (Det är ok att komma även om man inte är anmäld)

* UTDELNING AV DATORER sker på fredag kl 11.00 - 12.00 i Aulan. OBS endast de som har lämnat in eller har med sig två underskrivna kontrakt får ut en dator.

tisdag 25 augusti 2015

English homework - songs

Read the four pieces of lyrics that I gave you (they are just the beginning of the songs)

Underline words/ lines that are difficult
For each song: what is the main point/ the message of the song

You can write directly on the papers I gave you. Bring them to class on Wednesday when we meet again.

Rätten och samhället 25/8

Först ska vi göra en övning med lagtexter!

Ämnesplan med centralt innehåll och kunskapskrav

Kunskapskraven i matrisform

Grovplanering

fredag 21 augusti 2015

Salar när ni har svenska!

Den sal vi är i när vi har (vanlig) svenska, dvs. A304, är extra stor. För tillfället är gruppen som har svenska som andraspråk mycket större än vår grupp (31 st). Den kommer att delas inom kort och bli två mindre grupper. Fram till att gruppen delas har jag dock erbjudit deras lärare att vi byter sal så att hennes elever kan få plats när de har svenska. Det innebär att vi den närmsta tiden (tills jag meddelar er att vi byter tillbaka) kommer att fördela oss så här:

BG15B - svenska: A218
BG15B - svenska som andraspråk: A304

Vi kommer också att sätta lappar på klassrummen med den här informationen.

onsdag 19 augusti 2015

English task - song


  1. Choose a song that says something about you
  2. Send a link to the You Tube-clip (official version if possible) to me. My email address is at the bottom
  3. Explain in the email what you feel the song says about you
  4. Don't tell anyone about your choice
camilla.lindskoug@skola.malmo.se
camilla.lindskoug@gmail.com (only if you can't access your school mail)

Task deadline: August 21