tisdag 22 december 2015

Samhällskunskap 22/12

Din mapp "Jämföra statsskick" bör nu innehålla fyra dokument
* Arbetsgång Jämföra statsskick
* Arbetsdokument Jämföra statsskick
* Rapport Jämföra statsskick
* Checklista Jämföra statsskick

"Språkchecklista" aka "Checklista skrivregler" finns på bloggen under fliken Verktyg, avcheckningslistor och exempel.


I slutet av lektionen ska du skicka in din rapport via Urkund.
1. I ditt öppna rapportdokument väljer du arkiv.
2. I arkivs rullist väljer du Skicka som e-postbilaga...
3. I Till-rutan klistrar du in följande adress: karolina.goransson.pauli@analys.urkund.se
4. Klicka på Skicka


Exempelrapport 1 bedömning

onsdag 16 december 2015

Source criticism

Today, we are going to investigate four webpages together and see if they are reliable.

1. http://www.rediff.com/money/slide-show/slide-show-1-special-two-2-indian-cities-can-submerge-under-water-by-2070/20140717.htm#1

- What type of web page is the host for this article?
- What strategies can you use to find out?
- What is the aim of the web page?

2. http://www.sossobriety.org/relapse.htm

- What type of webpage is the host page of this article?
- What strategies can you use to find out?
- What is the aim of this article?
- What is the aim of the webpage as a whole?

3. http://uk.businessinsider.com/tesla-not-holding-back-in-model-s-recall-2015-11?r=US&IR=T

- Look only on the webpage (don't click on anything) and try to determine what kind of web page it is
- What signs did you use to determine this?

4. http://medicalxpress.com/news/2015-10-hiv-scientists-two-headed-protein-deplete.html

- What signs can you see in favor of this article's reliability?
- What type of web page is this?
- What strategies can you use to find out?

Mentorstid vecka 51

* Ismail rapporterade från programrådet om bla oro i korridorerna, sopsortering och miljön i vissa klassrum.

* Ni ska inför årskurs 2 välja ett modernt språk och ett individuellt val. Ni har fått ett mail från Birgitta Bergman med information. Börja gärna redan nu att fundera på vad du ska välja. Prata med kompisar, syskon, föräldrar, lärare och vår studie- och yrkesvägledare Pethra. Det går att göra valet mellan 18:nde och 29:nde janauri.

* Vecka 2 är omprovsveckan. Stäm med dina lärare om du ska skriva något prov i vecka 2. Om du ska skriva eller flera prov i vecka 2 så håll koll på mailen under julledigheten.

* Skolan börjar igen måndagen 11/1 med läsning enligt schema mao börjar ni kl 08.10 med samhällskunskap - precis som vanligt.

* Karolina tog upp om språk. En enkel regel är använd inte ord som kan kopplas till etnicitet, religion, kön, sexualitet eller funktionshinder  när du pratar med någon, om någon eller bara slänger ur dig något. Gäller även i korridoren och även bland kompisar.

* Julavslutning 22/12
08.10 - 09.30 Lektion som vanligt i sal A213
09.30 - 09.45 Rast
09.45 Samling i A213 för gemensam promenad till St Petri kyrka
10.15 Avslutning i St Petri kyrka
11.15 - 12.30 Matsalen har öppet och serverar risgrynsgröt
tisdag 15 december 2015

Debattartikel

Skriv i dokumentet jag har delat med dig.

Strukturera din debattartikel på det sätt jag visat (efter att du läst s. 96-97

Gör en struktur i dokumentet innan du börjar skriva, så att du inte tappar bort dig.

Tänk på att du ska ÖVERTYGA, genom att vädja till läsarens FÖRNUFT (logos) och KÄNSLA (patos) och väcka läsarens FÖRTROENDE (etos)

Din tes ska vara en av dessa:
- Inför litterär kanon i skolan!
- Inför inte litterär kanon i skolan!

Debattartikeln ska bli färdig under torsdagens lektion!

Använd gärna de argument vi tittat på och värderat tillsammans:


måndag 14 december 2015

Samhällskunskap 15/12

Varför gör vi detta?
- Ni ska övas i analys. När man analyserar delar man upp någonting i mindre delar och undersöker varje del för sig i syfte att förstå helheten. Ni ska alltså förstå olika statsskick genom att undersöka aspekter (delar) av dem.

- Ni ska övas i hur man skriver en formell rapport.


Följande dokument finns här på bloggen

1) Uppgiften Jämföra statsskick

2) Aspekter att jämföra - Jämföra statsskick
Svaren på dessa frågor/dessa fakta ska så småningom skrivas i rapportens avhandling

3) Struktur avhandling Jämföra statsskick - Du ska välja ETT av de två alternativen för hur du strukturerar (lägger upp) din avhandling


 Jag har delat följande dokument med var och en av er

1) Arbetsgång Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY

2) Arbetsdokument Jämföra statsskick  - BG15B -  Förnamn Efternamn PAGY

Poängen är att du ska lägga en stabil grund INNAN du börjar skriva. Grunden består av att du fyller i din jämförelsetabell, hittar de källor du behöver och börjar skriva svar på frågorna i Aspekter att jämföra - Jämföra statsskick i ditt arbetsdokument.


Jag kommer att dela följande dokument med er efterhand som ni behöver dem

3) Rapport Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY

4) Checklista Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY


Exempelrapporter

Exempelrapport 1

Exempelrapport 2Sovmorgon

Jag är med tvåorna på praktik i morgon så engelskan ställs in. Ni kommer ist att ha Karolinas morognlektion i min sal på min tid, så att ni har sovmorgon:)

Vad är det för argument?


1. Vilka ställer sig för och vilka ställer sig emot en litterär kanon i skolan?
2. Vilka argument presenterar debattörerna som stöd för sin ståndpunkt (hint: alla gör inte det)?
3. Vilka argument tycker ni är de bästa?

För att hitta argumenten kan man tänka:

Personen är emot en litterär kanon eftersom...
Personen är för en litterär kanon eftersom...

Argumentet är anledningen/ orsaken/ skälet/ förklaringen till ståndpunkten.

fredag 11 december 2015

Omprov och kompletteringar prov på rättsordning och rättssystem

Omprov och kompletteringar på provet på rättsordning och rättssystem (rätten och samhället) görs tisdagen 15/12 kl 16.00 i sal A213.

I ett dokument som finns HÄR har jag ytterligare konkretiserat och förtydligat vad som som krävs för de olika betygsnivåerna. Dessutom har jag vid varje fråga skrivit in vilka sidor i läroboken som gäller.

I övrigt hänvisar jag till detta inlägg på bloggen.

onsdag 9 december 2015

Rätten och samhället: omprov och komplettering

Tillfället att skriva omprov och göra kompletteringar på provet om rättsordning och rättssystem är tisdag 15/12 kl 16.00 i sal A213.

Jag har delat ett dokument med bedömningen hittills och information om vad du måste eller kan göra på tisdag. Dokumentet heter "Feedback prov på rättsordning och rättssystem - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".

Jag tittar in på matten i morgon (torsdag) och lämnar proven.

Today in English class

Today, in English class, we will do a few groups at a time, so that I can listen to you. These are the groups:

13.10-13.50: Ali, Max, Klara, Patrycja
                     Lukas, Gustav, Ibrahim and Eryk

13.50-14.25: Beste, Emma, Richard
                     Jonathan, Måns and Collin


torsdag 3 december 2015

Läxförhöret på dikterna

Mina frågor kommer att se ut ungefär så här:

Det finns ett par kända diktrader som lyder "Gudars like synes mig den mannen vara". Berätta vem som skrivit dikten, ungefär när och ungefär vad dikten handlar om.

Vem? När? Vad? är alltså de saker du måste ha koll på.

Läxförhöret skriver ni på torsdag i nästa vecka, den 10/12. I DigiExaaaaaam:)

Detta är ett E-prov och motsvarar kunskapskravet som lyder "Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande."

Bevingade versrader!

onsdag 2 december 2015

Source critcism

Things to consider when you are evaluating the credibility and value of a source

What is the aim of webpage? (To argue, inform, convince, sell?)
Who is behind the webpage? (A person, an expert, an organisation, official, private?)
          Can these people be identified ? Can they be reached?
Where does the information come from? (Primary, secondary sources? Are the sources stated?)
          Is the information old or new? Does it matter?
          Is the information biased or objective?

And then... don't forget to draw a conclusion:

Based on these observations, is the source credible and useable (maybe it can be used for some purposes but not for others)?

When you have finished the document, pick one source that you should be able to present to a group of people.

måndag 30 november 2015

Rätten och samhället inför provet 1/12


Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du minst ett exempel på hur du påverkas av någon grundlag
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du flera exempel på hur du påverkas av grundlagarna.

Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och skriver vem som gör vad i processen från förslag till lag.
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när).
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när och varför).

Du redogör för för- och nackdelar med processens utformning.

Svar på E-nivå
Svar C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, ger du exempel på vilka uppgifter de har i rättsystemet.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta,  redogör du för vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du kort för kopplingarna och  samarbetet mellan myndigheterna.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, redogör du för  vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du för kopplingarna och samarbetet mellan myndigheterna.

torsdag 26 november 2015

Klassikerveckor - sista uppgiften (i DigiExam)

Nästa vecka kommer vi att ha en skriftlig uppgift, och till den kommer du att få en ny dikt som vi ännu inte läst.

För E ska du kunna:

- se intressanta saker i dikten och berätta om dessa
- jämföra dikten med de andra dikterna vi har läst och peka ut likheter och skillnader och diskutera dessa

För C ska du också kunna:

- använda berättartekniska begrepp när du gör ovanstående

För A ska du också kunna:

- diskutera vilka saker med dikten som kan ha varit viktiga för människor i alla tider och kulturer

I ämnesplanen står det så här:

E - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

C - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

A - Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerarvälgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Till din hjälp får du ha med dig:

Dikterna - med ordförklaringar och anteckningar 
Läroboken

Matematik 26/11

onsdag 25 november 2015

Words from Tuesdays's lesson


Matematik...

Hej på Er,

är hemma även idag och tyvärr så har de inte heller idag hittat en vikarie till er lektion. Ni får i stället jobba på egen hand. Följ instruktionerna nedan:Titta på klippet via länken nedan. Läs sedan i genom innehållet på s. 148 i läroboken för att sedan jobba med uppgifterna på s. 149.


I fall ni blir klara innan lektionens slut så går ni vidare till uppgifterna på s. 150 - 151.

Lycka till!

/ Freddy

Mentorstid vecka 48

Idag fick ni göra ett litet test som visar var era styrkor när det gäller att lära in finns. HÄR kan du läsa om testet och multipla intelligenser. På länkarna nedan kan du läsa om din starka klokheter.

Läs rutan till vänster "...kloka lär sig genom" och prova nya/annorlunda sätt att plugga på tex inför provet i juridik på tisdag!


"Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent." 
Howard Gardener

Människoklok (Interpersonell intelligens)

Kroppsklok (Taktil-kinestetisk intelligens)

Logikklok (Logisk-matematisk intelligens)

Bildklok (Visuell-spatial intelligens)

Musikklok (Musikalisk intelligens)

Naturklok (Naturintelligens)

Språkklok (Lingvistisk intelligens)

Jagklok (Intrapersonell intelligens)


tisdag 24 november 2015

Word sheet

Example of word sheet

Rätten och samhället 24/11

Inför provet 1/12

Provet omfattar
Rättsregler: läroboken sidorna 9 - 21, 25, 30, anteckningar från 1/9 och 15/9, övning "Grundlagar"

Rättsordning: läroboken sidorna 37 - 51, 53, övre halva 55, 58 - 59 anteckningar från 3, 10, 17 och 24/11, film om rättegång i tingsrätten och övning "Vem gör vad i en rättegång?"

Läs på/plugga in faktatexten men exempel (annan bakgrundsfärg än vit) och lagtexter (paragraftecken  (§) i kanten) behöver du bara läsa igenom en gång.

Du ska ha koll på
- lagstiftningsprocessen i Sverige
- grundlagarna
- rättskällor
- hur man anger och refererar till lagar
- vilka myndigheter som ingår i rättssystemet och deras uppgifter
- vem som gör vad i en rättegång i tingsrätten


Du kan ffa visa nivå på följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Även följande kunskapskrav kan komma ifråga
Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

måndag 16 november 2015

News Items - groups

Tuesday - Nov 17 - 9.50:, Måns, Gustav, Max, Lukas, Ajla, Richard
Tuesday - Nov 17 - 10.25: Ismail, Ali, Johannes, Ibrahim, Jonathan, Fawad
Wednesday - Nov 18 - 13.10: Alexandra, Eryk, Anton, Vicente, Collin, Noel
Wednesday - Nov 18 - 13.35Emma, Anna, Klara, Beste, Patrycja, Millena

I will print your key words and bring to class. They deadline for the keywords is the day before your speech.

Remember - no powerpoints.

söndag 15 november 2015

Samhällskunskap 16/11

Jag är tyvärr inte på skolan idag för jag är på väg till Karlskrona med en busslast av tvåorna som ska göra praktik på marinbasen där.

Ni ska jobba vidare med ideologier <--> partier. Uppgiften finns i det delade dokumentet "Ideologier och partier - Förnamn Efternamn PAGY". Flytta dokumentet till din samhällskunskaps-mapp.

Uppgiften går ut på att jämföra två riksdagspartier - du får själv välja vilka två. I avdelning I ska du ta reda på grundläggande fakta om dessa partier för att sedan i avdelning II fördjupa dig i deras parti/idé/principprogram och undersöka vilka ideologier de säger sig ha och vilka de är emot. Avdelning I och II är obligatoriska och ska hinnas med under lektionen.

Det finns även en avdelning III för de som jobbar snabbt och blir klara med avdelning I och II. Avdelning III är inte obligatorisk


Riksdagen.se: Ledamöter & partierCenterpartiet  --> Idéprogram

Folkpartiet Liberalerna --> Partiprogram

Kristdemokraterna --> Principprogram

Miljöpartiet de gröna --> Partiprogram

Moderaterna --> Idéprogram

Sveriges socialdemokratiska arbetarpartiet --> Partiprogram

Sverigedemokraterna --> Principprogram

Vänsterpartiet --> Partiprogram


HÄR finns en jämförelse i matrisform över de tre "stora" ideologierna

fredag 13 november 2015

Juridik 17/11

Dagens tema är rättegång i tingsrätten

1) Se filmen2) Förklara så utförligt som möjligt begreppen i dokumentet "Vem gör vad vid en rättegång? - Förnamn Efternamn PAGY" som är delat med dig. OBS det delades för två veckor sedan så eventuellt får du söka efter det i din drive. Flytta dokumentet till din juridik-mapp.

onsdag 11 november 2015

Utvecklingssamtal

Hela torsdagen 12/11 är vikt åt utvecklingssamtal alltså inga lektioner och ingen lunch.

HÄR finns schemat med tiderna

tisdag 10 november 2015

News item, week 46

The key words have been shared with you "News Item, week 46"
Here is the checklist 
Here is an example of the document with keywords filled in

Structure:

Signal the changes in your presentations different parts by saying

- The source I have used is...

- To understand the information in my article, you need to know a bit about...

- In the article, we find out that...

- From this article, I have learnt that...

måndag 9 november 2015

Måndagen, v. 47 - lyriksamtal

9.40 - 10.15: Måns, Anton, Anna, Emma, Johannes, Collin
10.15 - 10.45: Richard, Max, Vicente, Millena, Alexandra
10.45 - 11. 15: Gustav, Jonathan, Noel, Beste, Lukas

Man kommer endast då man har sitt lyriksamtal och det är viktigt att ni alla är samlade och reda på utsatt tid med allt material tillgängligt.

Diskussionsunderlag ska finnas på papper. Ni ska alltså inte sitta med datorerna i knäet.
Länk till dikterna

Om man inte var med vid förberedelserna, får man ordna detta på egen hand.

Kunskapskraven nedan är det jag kommer att titta på och här ser ni också vad ni måste ta upp/visa för att nå den nivå ni siktade på.

Följande sidor i boken ska användas:
s. 16-17 (på s. 16 ä det begreppen strof, versrad, diktjag, radslut och versmått ni förväntas lära er, pås. 17 är det samtliga)

s. 254 använder ni för att få uppslag till saker att diskutera under samtalet.


Samhällskunskap 9/11

Dagens första uppgift är utvärdering av Projekt MR. Du ska svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se.

Följande kunskapskrav i rätten och samhället står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

1.
a) Hade du läst och förstått uppgiften/instruktionerna innan du började arbeta?
b) Hade du läst och förstått kunskapskraven?
c) Använde du checklistan?
d) Jobbade du på lektionerna?
e) Jobbade du utanför lektionstid med uppgiften?


2. Är du nöjd med ditt tal och gruppens presentation? Varför eller varför inte?

3. Är du nöjd de nivåer du uppnådde på kunskapskraven?  (Nådde du ditt mål?) Varför eller varför inte?

4. Kan du se någon koppling mellan hur du svarade på frågorna 1. a) - e) och den hjälp du tog av lärarna och ditt resultat enligt ovan (både 2 och 3)? Motivera ditt svar.

5. Frivillig uppgift: Ge oss lärare feedback på själva uppgiften och hur vi genomförde och examinerade projektet.


 

Lyrikanalys

Till hjälp vid en lyrikanalys kan man använda läroboken, s. 254
Som stöd för samtalet och vad man ska ta upp är det lämpligt att utgå från kunskapskraven

torsdag 5 november 2015

Se hit alla!

I december ska skolan ha en adventskalender på Mediatekets blogg. Adventskalendern ska bestå av videoklipp, ett varje dag, där en elev presenterar ett boktips. Ni hade så många bra boktips den lektionen jag presenterade vad jag hade läst i sommar och jag vet att många av er läser på fritiden. Därför vill jag att alla som skulle kunna tänka sig att bidra till adventskalendern säger till mig:)

måndag 19 oktober 2015

Redovisningar projekt MR

De muntliga redovisningarna av projekt MR sker tisdag  20/10 och onsdag 21/10.

Tisdag 20/10
1. Mali: en grupp lokala arbetsgivare  (Eryk, Ibrahim och  Ismail)
2. Kosovo: blivande poliser (Alexandra, Jonathan, Max och Måns)
3. Somalia: blivande förskole- och grundskolelärare  (Ajla, Ali, Fawad och Patryjca)
4. Pakistan: skolklass på låg- eller mellanstadiet (Beste, Emma, Gustav och Klara)

Onsdag 21/10
1. Irak: blivande poliser (Anton, Colin och Vicente)
2. Kongo-Kinshasa: blivande förskole- och grundskolelärare (Anna, Johannes och Richard)
3. Afghanistan: blivande poliser (Lukas, Milena och Noel)


onsdag 14 oktober 2015

Mentorstid vecka 42

* Ismail rapporterade från programrådet om bla skillnaden mellan inbrotts- och brandlarm.

* Läs din mail minst en gång i veckan men helst varje dag. Om du blir kallad till ett möte och inte kan eller vill gå måste du höra av dig till den som kallat dig.

* HLR: Ny omgång på åtta elever (Ajla, Alexandra, Eryk, Noel, Måns, Johannes, Ismail och Klara) ska gå på HLR - utbildning på måndag 19/10 kl 13.30 på brandstation centrum. Förmodligen blir det en uppsamlingsomgång i december.

* Ordningsfrågor (Så tråkiga men tyvärr nödvändiga)
- RÖK INTE! Om ni tvunget måste röka så gör det direkt utanför grindarna och absolut inte på gårdar eller i portgångar till husen runtomkring.
- kasta inte ut skräp på taket till matsalen
- kasta inte ut saker från fönstren överhuvudtaget
- skrik inte ut genom fönstren eller i korridoren
- gå inte in i klassrum där andra klasser har lektion
- uppmuntra inte andra att komma i i ert klassrum när ni har lektion utan hjälp till att få ut de som tränger sig in

* Utrymningsövningen skötes snyggt av BG15B med mentorer :)

fredag 9 oktober 2015

Utvecklingssamtal

Höstterminens utvecklingssamtal sker torsdagen 12/11.  Inbjudan finns i detta dokument och de föreslagna tiderna finns HÄR. 

Under samtalet kommer vi bla att utgå från dokumenten "Examensmålen (V-keps)" och "Ansvarsdokumentet" som finns i högerspalten på bloggen under rubriken Viktiga dokument och länkar.

onsdag 7 oktober 2015

Mentorstid vecka 41


Från förra veckans övning om det demokratiska klassrummet!


* HLR dvs Hjärt- och lungräddning måndagar kl 13.30 - 16.00 på Brandkåren Station Centrum (ingång F). OBS Obligatoriskt! Ni får byta mellan grupperna inom klassen.

* Vid skrällande larm är det utrymning som gäller. Lämna snabbt skolan och gå till samlingsplatsen vid statyn på Kungsgatan. Sök upp undervisande lärare och bli avprickad. För mer info se Gymnasiehandboken (blå häftet).

* Ni har fått inloggningsuppgifter till Inläsningstjänst som ger er tillgång till inlästa läromedel dvs ni kan lyssna på er läroböcker.

* Ni kommer att få inloggningsuppgifter till digiexam som är ett program som gör det möjligt för er att skriva prov på datorn genom att minska risken för fusk.

* Till våren ska ni välja moderna språk och individuellt val inför årskurs 2.

* Vi utvärderade "På spåret"-dagen som fick blandade recensioner.

* Nästa vecka ska Ismail redogöra för programrådet och klassen ska göra en värderingsövning.

torsdag 1 oktober 2015

Aritmetik - Om tal

Hej,

vill bara påminna er om att vi börjar kl. 8.30 i morgon, fredag, i sal A213.

Ni behöver ha med er sudd och minst en fungerande penna. Ni behöver inte ha med era räknare, samtliga uppgifter är anpassade för att lösas utan räknare. Formelsamling får ni av mig.

Syns i morgon! Kom i tid.

/ Freddy


måndag 28 september 2015

Vecka 40 - Matematik

Hej på Er,

Vill ge er några tips inför fredagen då ni kommer att få möjlighet att visa era kunskaper i aritmetik.

På onsdagens lektion jobbar vi med tillämpningar och problemlösning som ni finner på sidorna 65 - 68.

På torsdagens lektion repeterar vi det vi har jobbat med hittills. Vi går tillsammans igenom Diagnos 1 som finns på sidan 73.

Jag rekommenderar er att i veckan förbereda er på egen hand genom att jobba med Blandade övningar på sidorna 74 - 75 (utan räknare) samt 76 - 77 (med räknare).

Tänk på att det finns videogenomgångar i fall ni är osäkra på något.


Vi syns på onsdag!

/ Freddy