tisdag 29 november 2016

Kommunikation 29/11

Ni har alla erfarenheter av olika kulturer genom familj, släkt, vänner, resor, skolan mm.

Diskutera likheterna och skillnaderna mellan olika kulturer ni har erfarenhet av när det gäller följande aspekter av kommunikation.

Börja med att inventera vilka kulturer, inom och utan Sverige ni har kännedom om.

1) Hälsningar - verbala och icke-verbala
2) Kroppsspråk - gester, hållning mm
3) Samtal - turtagande, tillåtna/tabu ämnen, tonfall mm
4) Kroppskontakt och personlig sfär
5) Kläder och attribut

Fundera gärna även på andra aspekter tex genus - är det skillnad för män och kvinnor? klass - är det skillnad på rika och fattiga?


Grupp I: Hälsningar
Jonathan
Ismail
Collin
Richard

A211 långt fram

Grupp III:
Samtal: ämnen, turtagande mm
Noel
Anna
Måns
Vicente

A211 långt bak

Grupp V:
Kläder och attribut
Max
Millena
Lukas
Patrycja

A213 långt framGrupp II: Kroppsspråk
Emma
Ali
Ajla
Eryk

A213 långt bak


Grupp IV:
Kroppskontakt och personlig sfär
Anton
Johannes
Ibrahim
Beste

bubblan
Task for Friday - three images


Working on your own, choose three photos that represent these things:
  • Something that is important to you personally.
  • Something that shows one of the good things about being a young person today.
  • Something that shows one of the problems that young people have today.
Paste the three pictures of your choice into a document and share with me. I will print them in color for the lesson on Friday. The deadline for this (if you don't have time during class today) is Wednesday.

On Friday:

Join your group. Show your photos to the group but do not explain what they represent. The other members of the group should spend two or three minutes discussing your photos. They should:
  • Describe what can be seen in each photo.
  • Speculate about what each photo means.
When the group has discussed your photos you can explain what they mean to you.

torsdag 24 november 2016

Samhällskunskap 24/11

Efter att ha läst era påbörjade uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order!

1) Uppsatsen ska skrivas i det dokument som heter "Uppsats 2 uppsatsen - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".

Ni som skriver uppsatsen i arbetsdokumentet eller i något annat dokument - klipp ut eller kopiera och klistra in i rätt dokument.


2. Syfte och frågeställning(ar) ska gå hand i hand/ vara helt överensstämmande.

Dvs allt som enligt syftet ska undersökas ska tas upp/efterfrågas i frågeställningen. Alla av- eller begränsningar som nämns i syftet måste nämnas i frågeställning eller avgränsning.


3.  I metodavsnittet ska metod(erna) presenteras OCH diskuteras.

Använd de specifika begreppen för metoder inom samhällskunskap dvs skrivbordsstudie och intervju. Motivera valet av metod(er). Varför passar denna metod till just din undersökning/för att hitta svar på din fråga?


4. Källkritiken ska vara utförlig. 

Två källor ska presenteras med titel, upphovsman eller organisation och publiceringsdatum samt analyseras utifrån de tre källkritiska perspektiven: närhet, beroende och tendens. Glöm inte att dra en slutsats.

5. Använd språkchecklistan!

Oranga markeringar är språkfel. Röd markering betyder fotnot här.


torsdag 17 november 2016

Ett anspråkslöst förslag

Ni fick en text av mig idag torsdag (KANNIBALISM ftw!!) och den ska ni alltså läsa till onsdagens lektion. Innan ni börjar läsa texten ska ni titta på frågorna som finns till så att ni kan göra anteckningar och fundera kring svar till dessa frågor. Frågorna tar vi upp på onsdag och alla förväntas kunna delta.

Om ni har tappat bort texten finns den på länken nedan (något äldre översättning tror jag). Fotografera frågorna från någon annans text.

http://web.comhem.se/humanistgruppen/Klassiker/ansraksloest_swift.htm

Lektion i engelska

You will find tasks for today's lesson in the presentation below. Do one page at a time. The presentation contains two main tasks:
  • Practising reading skills on a website called Readtheory.org. The instructions are in the presentation below. You will need usernames and Carle will give these to you (Lukas and Max already have theirs). This is individual work. You cannot do it in pairs.
  • Practising vocabulary (false friends). All the exercises and instructions are in the presentation below for you. You can discuss the answers in pairs, but you all need to write the answers in your documents and the last exercise (writing a short text) is individual.
DOKUMENTET JAG DELADE MED ER HAR BARA NÅTT 12 PERSONER I KLASSEN. OM DU INTE HAR FÅTT NÅGOT DOKUMENT: Skapa ett med namnet: "False Friends - ditt namn" och dela med mig. Om du har fått ett dokument delat med dig, SKA DU ANVÄNDA DET. Ursäkta versalerna.

If you should finish all of this, you can either return to Readtheory.org and do more texts or you can start working on your essay "Election 2016".

tisdag 15 november 2016

Kommunikation 15/11

Analys av utvecklingssamtal

Kommunikation begrepp BG15B

Skriv i det delade dokumentet "Analys utvecklingssamtal HT-16 - BG15B - Förnamn"

Sista inlämningsdag 25/11.


Utvecklingssamtal onsdag 16/11

På onsdag 16/11 är det utvecklingssamtal. Inga lektioner och ingen lunch den dagen.

* Vi  kommer att följa er planering av samtalet (Det ni skrev under Uppgift 1)

* Tänk hela tiden: NULÄGE  - ÖNSKAT LÄGE - HUR NÅR VI ÖNSKELÄGET?

* Tider och platser. OBS Stefan i B-huset. Skolsköterskan är tillgänglig för de som vill samtala med henne. Gäller i viss mån även annan elevhälsopersonal.

Grön markering innebär att vårdnadshavare o/e elev har bekräftat tiden

Tid
Karolina A213
Stefan B011
1
08.30
Måns
Lukas
2
09.00
Jonathan
Noel
3
09.30
Gustav
Johannes
4
10.00
Paus
Paus
5
10.30
Richard
Ali
6
11.00
Ibrahim

7
11.30
Ismail
Max
8
12.00
Klara
Vicente
9
12.30
Lunch
Lunch
10
13.30
Millena
Anna
11
14.00
Patrycja
Alexandra
12
14.30


13
15.00
Ajla
Eryk
14
15.30


15
16.00
Anton
Collin
16
16.30

måndag 14 november 2016

Kommunikation och samhällskunskap 15/11

Tisdag 15/11 börjar vi vår gemensamma eftermiddag i klassrummet (A213) med  ca 60  minuter kommunikation. Det blir en genomgång av faktorer som du kan använda när du ska analysera ditt utvecklingssamtal.

Ca 14.10 bryter vi för att återsamlas i foajén till Malmö stadsbibliotek kl 14.30. På stadsbiblioteket kan du söka information, låna böcker och sitta och arbeta på din dator. Du får tillgång till gratis wifi om du har lånekort. Det kostar ingenting att skaffa ett lånekort.

Stax innan kl 16.00 avslutar vi på stadsbiblioteket.


torsdag 10 november 2016

Exempel på trippellogg

Medan man samlar material till sitt arbete är det viktigt att redan från början tänka på och ifrågasätta materialet. Det är dessutom viktigt för det kommande arbetet att dokumentera tankarna. En metod man kan använda för att göra detta är att använda en trippellogg. Den kan se ut så här:


onsdag 9 november 2016

Diagnos Matte

Matte diagnos på Måndag den 14/11
Talen som testas är 2114 till 2119