fredag 21 augusti 2015

Salar när ni har svenska!

Den sal vi är i när vi har (vanlig) svenska, dvs. A304, är extra stor. För tillfället är gruppen som har svenska som andraspråk mycket större än vår grupp (31 st). Den kommer att delas inom kort och bli två mindre grupper. Fram till att gruppen delas har jag dock erbjudit deras lärare att vi byter sal så att hennes elever kan få plats när de har svenska. Det innebär att vi den närmsta tiden (tills jag meddelar er att vi byter tillbaka) kommer att fördela oss så här:

BG15B - svenska: A218
BG15B - svenska som andraspråk: A304

Vi kommer också att sätta lappar på klassrummen med den här informationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar