måndag 19 oktober 2015

Redovisningar projekt MR

De muntliga redovisningarna av projekt MR sker tisdag  20/10 och onsdag 21/10.

Tisdag 20/10
1. Mali: en grupp lokala arbetsgivare  (Eryk, Ibrahim och  Ismail)
2. Kosovo: blivande poliser (Alexandra, Jonathan, Max och Måns)
3. Somalia: blivande förskole- och grundskolelärare  (Ajla, Ali, Fawad och Patryjca)
4. Pakistan: skolklass på låg- eller mellanstadiet (Beste, Emma, Gustav och Klara)

Onsdag 21/10
1. Irak: blivande poliser (Anton, Colin och Vicente)
2. Kongo-Kinshasa: blivande förskole- och grundskolelärare (Anna, Johannes och Richard)
3. Afghanistan: blivande poliser (Lukas, Milena och Noel)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar