torsdag 2 februari 2017

Omprov - språkens situation i Norden

Detta var det första momentet vi hade efter sommaren och ett omprov erbjöds efter jul. Ytterligare ett omprov erbjuds på måndagen under sportlovet, dvs. den 20/2, kl. 9.30 i A304. Nästa omprov kommer inte att infalla förrän under provveckan i slutet av maj. Omprovet är öppet även för er som har klarat detta moment (det sista kunskapskravet) men som skulle vilja läsa upp det till ett högre resultat.

Just detta kunskapkrav kommer inte att återkomma i själva undervisningen och därför kan det vara av värde att gå in och titta på sitt resultat och se om man vill försöka höja det. Vill du göra detta ska du meddela mig och hämta inläsningsmaterial.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar