måndag 15 februari 2016

Rätten och samhället 16/2

Beskriva ett brottmål/ ta ut information ur en dom

1) Vad heter den tilltalade/de tilltalade? Vem är den tilltalade?

2) Vad heter försvararen? Vem är försvararen?

3) Vad heter åklagaren? Vem är åklagaren?

4) Vad heter målsägaren/målsägarna? Vem är  målsägaren?

5) Vad heter målsägarbiträdet/biträdena? Vem är målsägarbiträdet?

6) Vad heter domaren? Vem är domaren?

7) Vad är brottet?

8) Vad blev domen?

9) Vilken påföljd utdömdes?

10) Vilka var domskälen?


Domar att välja mellan

a) http://docplayer.se/5253074-1-malmo-tingsratt-avdelning-2-enhet-21-dom-2015-09-28-meddelad-i-malmo.html

b) http://docplayer.se/6185691-1-sodertorns-tingsratt-avdelning-3-dom-2015-03-24-meddelad-i-huddinge.html

c) https://www.yumpu.com/sv/document/view/20197207/malmo-tingsratt-avdelning-2-dom-b-5819-10-2011-05-06-upit

d) http://docplayer.se/4427624-1-eskilstuna-tingsratt-rotelgrupp-1-dom-2014-09-24-meddelad-i-eskilstuna.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar