onsdag 8 juni 2016

Samhällskunskap 8/6

Läsårets sista lektion i samhällskunskap!

Dagens tema är påverkan och inflytande.

Diskutera i grupp utifrån de tre stora tema vi behandlat under läsåret: politik, ekonomi och media --> spela in diskussionen och dela filen med Karolina

1) Hur kan ni påverka samhället?

2) Vilka skillnader i möjligheterna att påverka finns mellan olika grupper i samhället? Vad beror skillnaderna på? (tex kön, ålder, utbildning mm)

3) Är det lättare eller svårare att påverka idag än för 50 eller 100 år sedan? Vad beror det på?

4) Vad påverkar er? (tex val av utbildning, religion, kläder, politik, mat) Hur sker denna påverkan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar