torsdag 27 oktober 2016

Camillas grejs idag

Ja, jag vabbar gott folk. Någon ska ju roa sig med det.

På svenskan gäller:

Ni går till aulan som planerat (samma tid som svenskan startar) för att vara med på Mediatekets dragning om att söka information och vara källkritisk. Karolina tar närvaro.

Vi kommer att läsa utdraget ur Dantes verk tillsammans efter lovet.

Den andra halvan av lektionen utgår. Inför Karolinas lektion MÅSTE NI DOCK LÄSA INSTRUKTIONEN NEDAN!

På Karolinas lektion (där Karolina är med). Här ska ni arbeta med Dantes helvetestratt. Ni ska:

  • Tio minuter: gå igenom helvetestratten tillsammans (bild 1)
  • Tio minuter: tänk på egen hand igenom vilka grupper av människor du personligen skulle vilja placera (och var) i helvetestratten.
  • Resten av lektionen: 
    • bilda grupper och skapa gemensamt en helvetestratt. För att ni ska komma överens innebär det att ni kommer att få diskutera och argumentera för era förslag. Även om ni skulle vara helt överens måste ni vara beredda på att lägga fram giltiga och relevanta argument för den indelning ni gjort. 
    • Dantes tratt bygger på de sju dödssynderna (dvs. religionen) och den hierarkiska indelningen av samhället som rådde och speglar alltså de religiösa normer och regler som präglade det senmedeltida Italien. Titta på er egen tratt och dra utifrån den en slutsats om vilka normer och regler och vilken människosyn det är som präglar vårt samhälle. Vad tycker vi är viktigt? Hur ser vi på världen och hur man ska leva?
Redovisning:
Varje grupp ska spela in en presentation (alla ska delta) där ni redogör för er tratt och lägger fram argument för era val samt drar en slutsats om vår samtida, svenska världs- och människosyn. Presentationen ska  inte vara mer än fem minuter lång. Den ska laddas upp och delas med mig innan dagens slut.


För er som har svenska som andraspråk:

Ni ska också göra uppgiften. Dela upp er i två grupper. Argumentera, diskutera och dra slutsatser ingår även i samhällsvetenskapen och uppgiften handlar i huvudsak om vårt samhälle. Jag kommer även att dela era presentationer med Daniel så att han kan titta på dem.

FÖR ALLA:

Kom ihåg att i morgon på engelskan är det listeningprov. Ingen sen ankomst. Är man försenad missar man hela lektionen

Bild 1


Här kommer en bild som man skulle kunna använda som inspiration. Ni ska ju göra en tratt över ert eget helvete och här finns en rolig som har skruvat det här lite och gjort en tratt över "förbrytare" på Internet i stället:)
Lägg till bildtext

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar