torsdag 13 oktober 2016

Uppgift --> summera och presentera

Ni ska enskilt eller i par ansvara för att muntligt summera ett av bokens avsnitt om litteraturepoker. Tiden är knapp så ni måste planera noga och veta vad ni ska säga. Presentationen måste vara fokuserad och koncentrerad.

  • Tid: 3-4 minuter (par 5-6 minuter)
  • Presentation som stöd för åhörarna 
  • Stöd ord --> Ingen textuppläsning
  • Samband mellan samhälle och tidens litteratur måste tas upp
  • Några centrala författare och verk måste presenteras
Presentationen ska delas med mig dagen innan.

Under tiden ni lyssnar på varandras anteckningar ska ni träna på att föreläsningsanteckna. Utifrån era anteckningarna ska ni sedan skriva en sammanfattning av hela litteraturhistorien (antiken-modernismen) på 300-500 ord. En per man. Och kvinna. Inget samarbete på denna uppgift. Fokus i era sammanfattningar ska ligga på sambanden mellan samhället och litteraturen. Presentation av centrala författare och verk ska ingå som en del av detta.

Marinfolket får i efterhand ta del av en av sammanfattningarna över litteraturhistorien som någon i klassen har skrivit.

Paddelfolket behöver inte hålla i någon redovisning, men tar del i att lyssna på dem, anteckna och skriva sammanfattning. Deadline på söndag i vecka 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar