torsdag 1 juni 2017

Samhällskunskap 1/6

Why powerty: Vi fattiga (filmen)

The Why: Why poverty? (kortfilmer i projektet Why poverty?)

Frågor
1) Vilka orsaker till fattigdom tar filmen upp?

2) Enligt Gandhi så är fattigdom den värsta sortens våld. Vad menar han?

3) Hur definierar filmen fattigdom? Har definitionen förändrats över tid?

4) Vilken roll spelade kolonisationen i framväxten av en (ekonomiskt) ojämlik värld?

5) Hur har fd kolonier arbetat mot fattigdomen?

6) När började rika länder att hjälpa fattiga? Har biståndet lett till minskad fattigdom och större jämlikhet?

7) Hur har dagens globalisering påverkat avståndet mellan fattiga och rika?

8) Vilka likheter och skillnader över tid ser ni när det gäller fattiga individer och familjer samt fattiga länder?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar