fredag 2 juni 2017

Samhällskunskap + svenska + kommunikation 2/6

OBS Detta inlägg gäller de som läser svenska med Camilla och håller på med argumenterande tal

Resterade tal hålls onsdagen 7/6. Vi börjar kl 10.30 och håller på tills vi är färdiga. Sal A203.

Skriv utvärderingen i det delade dokumentet "Utvärdering av argumenterade tal - BG15B - Förnamn Efternamn". Gör utvärderingen så fort som möjligt. Den måste var inne absolut senast torsdag 8/6 kl 15.00. Maila mig när du är klar med den.

Före talet -  eller i alla fall innan utvärderingen - ska du skriva upp: (se inlägg på bloggen 30/5)
a) målsättningar
b) planering med fokus på hur hinder kan förebyggas (riskanalys --> lösningar)
c) den feedback du fick vi generalrepetitionen


Nedan kommer frågor du kan använda när du efter talet skriver din utvärdering. 
Använd även kunskapskraven som underlag när du utvärderar. 

Uppnådde du målen med presentationen? 
Varför eller varför inte?

Hur har du använt feedback från tidigare uppgifter och generalrepetitionen?

Hur har du förändrat din arbetsprocess och presentationen utifrån hur du har utvärderat tidigare presentationer?

Vad fungerade bra i presentationen? Varför fungerade det bra?

Vad fungerade dåligt presentationen? Varför fungerade det dåligt?

Vad fungerade bra i arbetsprocessen? Varför fungerade det bra?

Vad fungerade dåligt i arbetsprocessen? Varför fungerade det dåligt?

Vad kunde du ha gjort annorlunda/bättre? Eller mao vad tänker du göra annorlunda nästa gång du ska tala/redovisa?

Hur var klassen som publik när du genomförde din redovisning? Varför var den så? (Du kan även ta exempel från när andra talade.)

Hur var du själv som publik? Varför var du så?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar