tisdag 15 december 2015

Debattartikel

Skriv i dokumentet jag har delat med dig.

Strukturera din debattartikel på det sätt jag visat (efter att du läst s. 96-97

Gör en struktur i dokumentet innan du börjar skriva, så att du inte tappar bort dig.

Tänk på att du ska ÖVERTYGA, genom att vädja till läsarens FÖRNUFT (logos) och KÄNSLA (patos) och väcka läsarens FÖRTROENDE (etos)

Din tes ska vara en av dessa:
- Inför litterär kanon i skolan!
- Inför inte litterär kanon i skolan!

Debattartikeln ska bli färdig under torsdagens lektion!

Använd gärna de argument vi tittat på och värderat tillsammans:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar