måndag 14 december 2015

Samhällskunskap 15/12

Varför gör vi detta?
- Ni ska övas i analys. När man analyserar delar man upp någonting i mindre delar och undersöker varje del för sig i syfte att förstå helheten. Ni ska alltså förstå olika statsskick genom att undersöka aspekter (delar) av dem.

- Ni ska övas i hur man skriver en formell rapport.


Följande dokument finns här på bloggen

1) Uppgiften Jämföra statsskick

2) Aspekter att jämföra - Jämföra statsskick
Svaren på dessa frågor/dessa fakta ska så småningom skrivas i rapportens avhandling

3) Struktur avhandling Jämföra statsskick - Du ska välja ETT av de två alternativen för hur du strukturerar (lägger upp) din avhandling


 Jag har delat följande dokument med var och en av er

1) Arbetsgång Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY

2) Arbetsdokument Jämföra statsskick  - BG15B -  Förnamn Efternamn PAGY

Poängen är att du ska lägga en stabil grund INNAN du börjar skriva. Grunden består av att du fyller i din jämförelsetabell, hittar de källor du behöver och börjar skriva svar på frågorna i Aspekter att jämföra - Jämföra statsskick i ditt arbetsdokument.


Jag kommer att dela följande dokument med er efterhand som ni behöver dem

3) Rapport Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY

4) Checklista Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY


Exempelrapporter

Exempelrapport 1

Exempelrapport 2Inga kommentarer:

Skicka en kommentar