måndag 14 december 2015

Vad är det för argument?


1. Vilka ställer sig för och vilka ställer sig emot en litterär kanon i skolan?
2. Vilka argument presenterar debattörerna som stöd för sin ståndpunkt (hint: alla gör inte det)?
3. Vilka argument tycker ni är de bästa?

För att hitta argumenten kan man tänka:

Personen är emot en litterär kanon eftersom...
Personen är för en litterär kanon eftersom...

Argumentet är anledningen/ orsaken/ skälet/ förklaringen till ståndpunkten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar