fredag 27 maj 2016

Delprov A - NP Matematik 1B

Hej,

nedan följer info om den muntliga delen av NP. Läs igenom noga.

Provet är likartat med det ni genomförde i årskurs 9.

  • Det kommer att handla om spel (sannolikhet)
  • Det kommer att ställas både individuella frågor och frågor att diskutera gemensamt i gruppen.
  • Dina insatser bedöms efter i vilken grad du:
              - analyserar och löser matematiska problem samt tolkar och värderar modeller.

              - för matematiska resonemang, underbygger dina resonemang samt värderar och vidareutvecklar dina                   egna och andras resonemang.

              - uttrycker dig i tal och använder ett matematiskt språk.

Tänk på att du har möjlighet att visa vad du kan både vid din redovisning och i diskussionen efter kamraters redovisningar. Dina insatser på detta delprov bedöms och sammanställs med ett antal E-, C- och A-poäng. 

Resultatet på det muntliga delprovet räknas samman med resultaten på de skriftliga delproven.
/ Freddy
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar