måndag 16 maj 2016

Fotnoter

Att tänka på när ni hanterar fotnoter:

  • ALL information som ni presenterar i er avhandling ska gå att spåra till en källa
  • Om du använder källor i någon annan del av rapporten, ska du ha fotnot även där
  • Dessa källor ska anges med hjälp av Oxfords referenssystem, dvs. fotnoter
  • Fotnoten sätts in direkt EFTER informationen
  • Om samma källa har använts i ett helt stycke, sätts fotnoten ut efter sista meningens punkt
  • Du ska ha minst en fotnot per stycke
  • Första gången du använder en källa ska samma information som ska finnas med i källförteckningen skrivas ned.
  • De följande gångerna du använder samma källa skriver du bara ut författarnamn och år
  • Om samma källa används flera gånger i följd används "Ibid." i stället för källuppgifterna,. "Ibid" betyder ungefär "samma som ovan".
Så här infogar du fotnoten:

Placera markören där i texten du vill ha fotnoten
Välj "infoga" i menyraden --> Välj sedan fotnot
En fotnot dyker upp längst ner på sidan och där skriver du in informationen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar