måndag 2 maj 2016

Samhällskunskap 2/5

UPPSATS 1Att analysera innebär att bryta ner en fråga/en situation/ett fenomen/ett problem i mindre delar och undersöka varje del för sig i syfte att förstå helheten.


Analys (grekiska anaʹlysis ’upplösning’, ’lösning’, av anaʹ ’upp’ och lyʹō ’lösa’, ’lösgöra’), verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning. NE.se


EXEMPEL PÅ KÄLLKRITIK ENLIGT INSTRUKTIONEN OVAN


ÖVNING - skriv i det deade dokumentet "Källkritik samhällskunskap BG15B 160502"
Collin, Jonathan, Måns och Ali
A: Nordkorea
Anna, Emma, Eryk och Beste
B: Chile
Johannes, Ajla, Gustav och Ismail
C: Eritrea
Noel, Millena, Klara och Patrycja
D: Sverige
Lukas, Max, Alexandra och Richard
E: Irland
Anton, Vicente, Ibrahim och Fawad
F: Norge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar