torsdag 24 november 2016

Samhällskunskap 24/11

Efter att ha läst era påbörjade uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order!

1) Uppsatsen ska skrivas i det dokument som heter "Uppsats 2 uppsatsen - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".

Ni som skriver uppsatsen i arbetsdokumentet eller i något annat dokument - klipp ut eller kopiera och klistra in i rätt dokument.


2. Syfte och frågeställning(ar) ska gå hand i hand/ vara helt överensstämmande.

Dvs allt som enligt syftet ska undersökas ska tas upp/efterfrågas i frågeställningen. Alla av- eller begränsningar som nämns i syftet måste nämnas i frågeställning eller avgränsning.


3.  I metodavsnittet ska metod(erna) presenteras OCH diskuteras.

Använd de specifika begreppen för metoder inom samhällskunskap dvs skrivbordsstudie och intervju. Motivera valet av metod(er). Varför passar denna metod till just din undersökning/för att hitta svar på din fråga?


4. Källkritiken ska vara utförlig. 

Två källor ska presenteras med titel, upphovsman eller organisation och publiceringsdatum samt analyseras utifrån de tre källkritiska perspektiven: närhet, beroende och tendens. Glöm inte att dra en slutsats.

5. Använd språkchecklistan!

Oranga markeringar är språkfel. Röd markering betyder fotnot här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar