torsdag 1 december 2016

Samhällskunskap 1/12

Efter att ha läst era påbörjade och något påbyggda uppsatser...

OBS kommentarer från mig och era lärare i svenska är inte förslag utan order! Åtgärda!

1) I de allra flesta fall ska fotnoten placeras EFTER punkten. Då tolkar man det nämligen som att all information i meningen eller meningarna innan punkten kommer från den källa fotnoten refererar till.

2) Jobba, jobba, jobba med formuleringen av syfte och frågeställning. De måste vara tydliga, klart avgränsade (specifika), gå att uppfylla respektive besvara (med ett utförligt svar) samt hänga samman.

3) Metodavsnittet ska inte bara innehålla en redogörelse för de metoder du använt utan också förklaringar och ffa motiveringar av dem.

4) Du ska föra källkritiska diskussioner om två av dina källor. I analysen SKA de tre källkritiska perspektiven närhet, beroende och tendens användas.

5) Struktur är A och O.  Om du har mer än en frågeställning fundera vilken som ska stå först. "Svaren" i resultat-delen ska komma i samma ordning som frågorna dvs har du tre frågor handlar första avsnittet i avhandlingen om första frågan osv. Diskussionen i slutdiskussionen ska följa samma mönster.

6) Tänk på styckeindelningen. Blankrad mellan stycken.

En uppmaning! Använd  mallen, språkchecklistan och din uppsats 1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar