måndag 19 december 2016

Uppsats 2 - inför sista inlämningen!

Här nedan kommer några punkter som jag tyckte behövde förbättras  i många uppsatser när jag har läst och gett feedback på era uppsatser. Alla bör ha fått ett dokument delat med sig med namnet "Förnamn Checklistor Uppsats".

Läs hela dokumentet - sammanfattande kommentarer kommer längst ner i dokumentet bredvid texten "Uttrycker sina kunskaper i samhällskunskap i strukturerad form → vetenskaplig rapport". Om det står NEJ eller SAKNAS eller DELVIS i någon ruta så innebär det att du måste ändra eller lägga.

Tisdag 20/12 finns möjlighet att arbeta med uppsatsen på min (Karolinas) stahl-tid.

A) Syfte, frågeställning och avgränsning måste överensstämma HELT OCH HÅLLET. Alla tre måste ta upp samma saker och i samma ordning.

B) Avgränsa minimum geografiskt (dvs till Sverige) och i tid (dvs till 2016)

C) Struktur är A och O. Strukturen i frågeställningen bestämmer strukturen för avhandlingen och slutdiskussionen. Första frågan  är den som det ges fakta om först i avhandlingen och är den fråga som "besvaras" och diskuteras först i slutdiskussionen.

D) Fotnoter och källförteckning ENLIGT MALL!!! Mallar och exempel finns här på bloggen under fliken "Uppsatsskrivning verktyg, exempel mm"

E) Att DISKUTERA orsaker och eller konsekvenser (vilket ska göras i slutdiskussionen) kan tex innebära att lyfta fram vilken orsak som är viktigast och argumentera för detta ställningstagande. Det kan också innebära att föra resonemang i fler led dvs A leder till (eller påverkar) B som leder till C eller att påpeka att A och B var för sig leder till/påverkar C mfl orsakssammanhang,

F) Ett tips är att inleda slutdiskussionen (3. Diskussion/Slutsats) med att "svara" på frågeställningen/frågeställningarna. Du gör det enkelt genom att vända på frågan till ett påstående. Ex: Varför migrerade svenskar till USA på 1800-talet? Svenskar migrerade till USA på 1800-talet eftersom.....

Innan du släpper tangentbordet på torsdag (vi kommer att bedöma baserat på den version som finns i dokumenten torsdag 22/12 kl 24.00) så stäm av din text mot
- instruktionen och kunskapskraven
- Språkchecklistan
- punkterna ovan och i mina tidigare inlägg med feedback 24/11 och 1/12


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar