torsdag 8 december 2016

Uppgift - Upplysningen

Form

Samtal i grupper om tre personer

Frågor

  • Diskutera och jämför stil, innehåll och bärande tankar* i verken.
    • Du ska diskutera utifrån följande begrepp: form (epik, lyrik, dramatik), berättarperspektiv, syfte och stil
  • Ge två exempel per verk på litterära verkningsmedel* som författarna använder för att få fram sitt budskap. Förklara hur verkningsmedlen används vilken effekt de får på budskapet.
  • Diskutera sambanden mellan dessa verk/ författarskap och de idéströmningar* som fanns under Upplysningen
Hjälpmedel
  • Matrisen där ni jämför de tre författarna/verken (denna måste ni förbereda genom att anteckna)
  • De fyra aktuella texterna. Jag kommer att skriva ut dem till er, men om ni vill ta med er Swifts text eftersom ni har antecknat på den så går det bra.

När

  • Torsdagen den 12/1, 2017
  • Ni kommer att delas in i grupper och ni får spela in era samtal. 2-3 personer per grupp.

Förklaring av termer ovan märkta med *

Bärande tanke
= huvudsaklig tanke/idé som präglar materialet.

Litterära verkningsmedel
= språkliga "knep" som gör materialet mer konstnärligt och höjer därigenom dess värde. Skönlitterära verkningsmedel är berättartekniska och stilistiska medel som har betydelse för det intryck texten gör på läsaren. Exempel är metaforik, symbolik, rytm och meter. se s. 429-431 i läroboken för att få en lista på exempel.

Idéströmningar
= dominerande tankar i samhället som sprids vidare. Dessa tankar kan ha att göra t.ex. med religion, politik och klass

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar