tisdag 1 september 2015

Novellanalys

Centralt innehåll:
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
I din novellanalys ska du visa:
  • att du kan sammanfatta verken i sin helhet eller relevanta delar vid behov.
  • att du kan stödja dina påståenden och slutsatser med citat och referat från texten
  • att du kan använda de begrepp vi arbetat med på ett korrekt sätt.
  • att du kan beskriva likheter och skillnader i verken vi läst (tre stycken). Likheterna och skillnaderna kan röra saker som innehåll, berättarteknik, spänningskurva, miljö och karaktärer.
  • att du kan presentera det här innehållet språkligt och strukturellt på ett begripligt och sammanhängande sätt.
Tidsplan
  • Torsdag v. 36: spänningskurva och karaktärer ("Att döda ett barn")
  • Måndag v. 37: miljö och berättarperspektiv (ny novell)
  • Måndag och torsdag v. 38: Möss och människor (ni skriver en första analys)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar