måndag 14 september 2015

Rätten och samhället 15/9

Först ska vi avsluta genomgången av lagstiftningsprocessen i Sverige.

På regeringens hemsida kan du följa lagstiftningsprocessen i punktform dels generellt och dels ett speciellt fall: Ny lagstiftning om partnerskap och adoptionDärefter ska vi ägna oss åt Sveriges grundlagar: Dessa hittar ni på riksdagens hemsida eller på lagen.nu.


För varje grundlag svara på följande frågor i tabellen i det dokument som är delat med dig
a)  Vad är respektive lags fullständiga namn?

b) Vilket år utfärdades respektive lag?

c) Hur många kapitel har lagen?

d) Vad står det i första meningen i första kapitlet första paragrafen?

e)  Sammanfatta vad lagen innebär. (Tips: läs i läroböckerna i samhällskunskap och juridik)

f) Förklara varför denna lag är en grundlag.


OBS dokumentet är ditt trots att det har fel namn i rubriken. Döp om det till Grundlagar - ditt namn och flytta det till din juridikmapp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar