torsdag 14 januari 2016

Argumenterande tal

Uppgift

Ni ska förbereda ett argumenterande tal tillsammans i par. Därefter ska ni hålla samma tal i vars en grupp. Planering, instruktion och kunskapskrav finns nedan.

Plan
Checklista och arbetsgång

Par och teser:

Ge ökade befogenheter för lärare - Jonathan och Lukas
Höj hastigheten på motorvägar - Johannes och Gustav
Ge mer lön till poliser - Anna och Millena
Ta bort id-kontroll vid gränserna - Emma och Beste

Behåll gränskontrollerna - Max och Collin
Inför dödsstraff i Sverige - Anton och Vicente
Sänk inte rösträttsåldern till 16 år - Alexandra och Noel
Sänk åldersgränsen för rökning från 18 år till 16 år - Måns och Richard

Kunskapskrav:

E

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

 I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

C

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

A

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt.

I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar