lördag 23 januari 2016

Argumenterande tal = Svenska + samhällskunskap

När ni jobbar med argumentation i svenskan (som ni som läser svenska med Camilla gör just nu) ger det er chansen att uppfylla kunskapskrav även i samhällskunskap.

HÄR finns dokumentet som förklarar kunskapskraven

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

* någon


* några


* flera
I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder
**.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.
Eleven diskuterar * orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Eleven kan ge *argument för sina ståndpunkter och värderar  ** andras ståndpunkter.
* enkla
** enkla omdömen

* välgrundade            ** enkla omdömen

* nyanserade                ** nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.
* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

* med säkerhet

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar