måndag 11 januari 2016

Samhällskunskap 11/1

Maktfaktorn: Videoklipp: Så styrs demokratiska länder (långt ner till höger på sidan)

Alla som har  har fått ett dokument delat med sig som heter "Bedömning Jämföra statsskick Förnamn".

För dig som skrivit klart eller påbörjat din rapport innehåller dokumentet en avcheckning om hur du ligger till i förhållande till uppgiften och uppmaningar om vad du måste göra för att göra uppgiften färdig och eller höja den till en högre nivå. Information om vad du måste göra har du också fått i ett mail.

Dagens agenda
1. Läs ditt mail

2. Läs ditt "Bedömning Jämföra statsskick Förnamn" - dokument inklusive kunskapskraven. Om du inte förstår eller är osäker - FRÅGA!

3. Läs exempelrapport 2 och bedömningen av den som finns i inlägg Samhällskunskap 22/12 på bloggen.

4. Arbeta med rapporten.


Källkritik --> Se inlägg på bloggen:
1) Samhällskunskap 14/12: PP om källkritik och exempel
2) Samhällskunskap 15/12: Exempelrapporter

Struktur och rubriker --> Se dokument
1) Ditt dokument "Rapport Jämföra statsskick - BG15B - Förnamn Efternamn PAGY".
2) "Struktur avhandling Jämföra statsskick"

Slutdiskussion
Demokratimodeller

Källförteckning --> Se dokument
1) Mall för hur källor ska skrivas i en källförteckning
2) Exempelrapporterna

Språk
1) Bokstäver, ord och fraser i annan färg (än svart) är förslag till korrigeringar och förbättringar som du bör acceptera när du studerat dem. Om du inte förstår varför jag ändrat - FRÅGA!
2) Använd "Språkchecklistan"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar