torsdag 14 april 2016

Omprov inför terminsslutet

Endast ett kunskapskrav är färdigtestat och det är skönlitteraturen. De som kommer att behöva komplettera det har eller kommer att kontaktas.

När det gäller de andra kunskapskraven finns det definitivt luckor, men det är luckor ni har möjlighet att visa på de moment vi har framför oss: NP och den vetenskapliga uppsatsen som ligger sist på terminen. Därför kommer inte några omprov att bli aktuella på de kunskapskraven.

Däremot är det särskilt viktigt för en del av er att vara extra uppmärksamma på vissa saker när ni genomför dessa prov. Jag kommer därför att maila er och kort ange de punkter ni måste vara noggranna med att visa era kunskaper och färdigheter i. Skulle ni känna att era färdigheter brister och att ni tycker att dessa punkter är svåra så kontakta mig, så att ni kan få hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar