onsdag 13 april 2016

Resultat på romanen Onanisterna

Jag har nu fört in bedömningen på er läsning av boken Onanisterna i kursmatriserna.

Bedömningen har gått till så här:

  • Jag har gjort en sammanfattande bedömning av varje boksamtal vi hade i klassrummet, sammanlagt fyra stycken.
  • Jag har gjort en kort bedömning av varje inlägg och kommentar ni har lagt upp i Facebookgrupperna.
  • Jag har räknat antalet kommentarer och inlägg. Ju färre kommentarer, desto osäkrare är underlaget.
  • Jag har sammanställt alla anteckningarna och gjort min bedömning av helheten utifrån dem.
När ni tittar i matrisen ska ni titta på det kunskapskrav jag har döpt till "Skönlitteratur". Då kommer ni att se att det nu är grönt i stället för gult. Det beror på att detta var den sista examinationen av kunskapskravet och därmed kan jag utifrån era resultat göra en bedömning av era kunskaper.

Grönt är det jag kan säga att ni definitivt når upp till på kunskapskravet. I ett fåtal fall överväger jag en ytterligare höjning.

Oranget betyder fara å färde. Det innebär att ni inte når upp till kraven. Om detta inte åtgärdas innan kursen är slut kommer slutbetyget att bli F.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar