tisdag 12 april 2016

Rätten och samhället 12/4

Yttrandefrihet

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 19.

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Regeringsformen
Kapitel 2 Grundläggande fri- och rättigheter: Opinionsfriheter, § 1

  • 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
  • 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
  • 3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
  • 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
  • 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
  • 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans
  •  med andra utöva sin religion.
I fråga om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i vissa liknande
överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.
  
tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar