onsdag 27 april 2016

Nationella prov

Nästa vecka (v. 18):

Tisdag: Jag ska vakta NP i engelska den 3/5 nästa vecka. Ni har därför ingen lektion, men detta är er uppgift: att redigera era reviews utifrån den feedback ni får av Carl.

Onsdag: Ni har NP i engelska den 4/5 och skriver då writingdelen. Ta med er dator för ni ska skriva provet i DigiExam (utan stavningskontroll).
Sal: A319
Tid: 8.00 (Ett extra insläpp görs 8.30 för readingdelen)
Provet är färdigt ca. 9.35
De elever som har avtalat förlängd skrivtid med mig ska skriva i: A321
Inga toalettbesök
Ingen mat (dricka går bra)
Man sitter hela provtiden
OBS! För listeningdelen efter rasten görs INGA EXTRA INSLÄPP!

Nästa vecka igen (v. 19)

Tisdag: Ni skriver NP-delarna reading och listening den 10/5
Tid: 8.00 (Extra insläpp görs 8.30)
Sal: A304
Provet varar till ca. 10.55, men här finns en rast mellan proven.
De elever som har avtalat förlängd skrivtid med mig ska skriva i: C103
Ingen mat (dricka går bra)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar