måndag 30 januari 2017

Från koppornas hemvist!

Idag, tisdag är det dags att repetera och bygga på de kunskaper ni har om hur man kan analysera litteratur.

Börja med att titta på s. 150 i boken ("Vanliga och viktiga litterära begrepp")

- Vilka av dessa begrepp är du redan bekant med?
- Vad står det om epik, dramatik och epik?
- Vilka av dessa begrepp tror du är särskilt relevanta när du ska analysera och diskutera en roman?

Läs vidare på s. 151-159, 162-163

Här får ni dels repeterat sådant som vi gick igenom förra året (t.ex. Den dramaturgiska modellen) och dels information om andra litterära verkningsmedel man kan tänka på när man läser skönlitteratur.

- Vad var nytt för dig i dessa avsnitten?
- Vad skulle du vilja diskutera när det gäller just 1984? Var extra uppmärksam på dessa aspekter när du läser vidare (t.ex. Vilken roll de platta karaktärerna spelar i berättelsen, eller vilken effekt valet av berättarperspektiv har?)

Här nedan följer en del förklarande kommentarer till saker jag tänkte på när jag lyssnade på era diskussioner av Upplysningen!

(Huvud)karaktär - begreppet används bara vid diskussion av skönlitteratur, inte t.ex. Vid Swifts text som är sakprosa (alltså inte fiktion)

Pleonasm - städa och feja; skynda och rusa; smila och le

Antiklimax - När man förväntar ett klimax men det inte kommer

Symbol, metafor och liknelse - Basketen i Part-Time Indian

Epik, lyrik och dramatik


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar