tisdag 24 januari 2017

1984

Frågor

Vilken typ av frågor ska ni ställa och diskutera?
- Frågor som rör innehållet i boken
- Frågor som handlar om bokens stil och litterära verkningsmedel
- Frågor som rör bokens bärande tankar och budskap
- Frågor som handlar om kopplingarna mellan boken och samtiden
- Frågor som handlar om hur boken förmedlar idéer och känslor

Vad ska ni tänka på när ni diskuterar?
- Att använda korrekta begrepp som rör litteraturanalys
- Att vara textnära, dvs. koppla tillbaka till texten (t.ex. mha citat/referat)
- Att vara konkreta och precisa (istf generella och allmänna)
- Att utveckla och ifrågasätta era egna och andras tankar
- Att vara välgrundade (ex. tydligt hänvisa till boken)
- Att försöka se på saker från olika perspektiv och se olika tolkningar av samma fenomen

Grupper

Johannes, Jonathan, Alexandra, Måns
Vicente, Noel, Anna, Klara
Anton, Richard, Millena, Gustav
Max, Lukas, Emma, Collin

Tidsplan

Tisdag 24/1: Modellfrågor och modellsvar
Onsdag 25/1: Förbereda frågor i delat dokument (tom. s. 78)
Torsdag 26/1: Boksamtal utifrån frågor

Tisdag 31/1: Repetition litteraturanalys
Onsdag 1/2: Förbereda frågor i delat dokument (tom. 129)
Torsdag 2/2: Boksamtal utifrån frågor

Tisdag 7/2: Inför uppsats
Onsdag 8/2: Inför uppsats
Torsdag 9/2: Uppsatsskrivning repetition (nästan alla borta)

Måndag 13/2: Aulaskrivning
Tisdag 14/2: Förbereda frågor i delat dokument (tom. s. 215) (hemma komp)
Onsdag 15/2: Leda samtal: utveckla och fördjupa diskussioner
Torsdag 16/2: Boksamtal utifrån frågor

SPORTLOV (20/2: Omprov Språksituationen i Norden)

Tisdag 28/2: Förberedelse av frågor/ (s. 269 = slutet)
Onsdag 1/3: Boksamtal utifrån frågor
Torsdag 2/3: Utvärdering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar