onsdag 29 mars 2017

Enngelska + Kommunikation = Sant!

Som tidigare informerats om ska ni göra en utvärdering (som uppfyller kunskapskrav i kommunikation) på den muntliga redovisningen om en engelskspråkig författare ni alla ska göra i engelska.

Instruktioner för utvärderingen finns HÄR. Skriv i det delade dokumentet: "Utvärdering av "Oral presentations about famous authors!"

Förutom de kunskapskrav som finns i uppgiften ovan testas följande kunskapskrav:4
Eleven söker * och bearbetar information från olika källor samt värderar den med ** omdömen.
* med viss säkerhet

** enkla
* med viss säkerhet


** nyanserade
* med säkerhet


** nyanserade

5

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.
6I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
7
Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

*i samråd


* efter samråd


* efter samråd
** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.

9
I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.


* med viss säkerhet.


* med viss säkerhet


* med säkerhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar