tisdag 28 mars 2017

Kommunikation 28/3

Dagens agenda

1) Samling i klassrummet för repetition av uppgiften att i grupp rollspela en typ av konflikt

2) Grupperna sprider ut sig i olika lokaler för att repetera sina rollspel

3) Uppförande av rollspel i klassrummet

4) Sammanfattning och diskussion

Bensträckare

5) Kort teorigenomgång: Intrapsykiska konflikter

6) Diskussion utifrån Remember The Titans i små grupper. OBS diskussionerna ska redovisas för Karolina på något sätt antingen genom inspelning (ljud eller film) eller skriftligt

Tillämpa andra begrepp, teorier och modeller (än Tuckmans modell för grupputveckling) från undervisningen på gruppen och handlingen i filmen Remember The Titans a) beskriv gruppen = laget med begrepp från undervisningen b) tillämpa någon annan grupputvecklingsmodell tex FIRO för att beskriva det som sker i och med gruppen i filmen
c) fundera kring roller och olika typer av rollkonflikter både intrapersonella och intrapsykiska som förekommer i filmen d) tillämpa JoHari-fönster på några av gruppmedlemmarna e) beskriv någon situation/scen i detalj med fokus på kommunikation. Tips: använd så många begrepp från undervisningen som möjligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar