torsdag 30 mars 2017

Samhällskunskap 30/3

Diskutera utifrån de produkt ni har på lapparna

1. Var kan den här produkten komma ifrån? Världsdel? Land? Kan den komma från flera länder (så kallad produktionsfragmentering)?

2. Varför produceras produkten just där?

3. Hur påverkar internationell handel mitt val (utbudet/valmöjligheterna) av produkten?

4. Är produkten viktig för svensk export eller import?

5. Om vi inte handlade med andra länder, hur skulle min tillgång till produkten påverkas?

6. Om man ser på handel i stort, är export eller import viktigast för ett lands ekonomi?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar