måndag 9 november 2015

Måndagen, v. 47 - lyriksamtal

9.40 - 10.15: Måns, Anton, Anna, Emma, Johannes, Collin
10.15 - 10.45: Richard, Max, Vicente, Millena, Alexandra
10.45 - 11. 15: Gustav, Jonathan, Noel, Beste, Lukas

Man kommer endast då man har sitt lyriksamtal och det är viktigt att ni alla är samlade och reda på utsatt tid med allt material tillgängligt.

Diskussionsunderlag ska finnas på papper. Ni ska alltså inte sitta med datorerna i knäet.
Länk till dikterna

Om man inte var med vid förberedelserna, får man ordna detta på egen hand.

Kunskapskraven nedan är det jag kommer att titta på och här ser ni också vad ni måste ta upp/visa för att nå den nivå ni siktade på.

Följande sidor i boken ska användas:
s. 16-17 (på s. 16 ä det begreppen strof, versrad, diktjag, radslut och versmått ni förväntas lära er, pås. 17 är det samtliga)

s. 254 använder ni för att få uppslag till saker att diskutera under samtalet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar