måndag 9 november 2015

Samhällskunskap 9/11

Dagens första uppgift är utvärdering av Projekt MR. Du ska svara på frågorna nedan i ett mail till mig: karolina.goransson@skola.malmo.se.

Följande kunskapskrav i rätten och samhället står på spel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

1.
a) Hade du läst och förstått uppgiften/instruktionerna innan du började arbeta?
b) Hade du läst och förstått kunskapskraven?
c) Använde du checklistan?
d) Jobbade du på lektionerna?
e) Jobbade du utanför lektionstid med uppgiften?


2. Är du nöjd med ditt tal och gruppens presentation? Varför eller varför inte?

3. Är du nöjd de nivåer du uppnådde på kunskapskraven?  (Nådde du ditt mål?) Varför eller varför inte?

4. Kan du se någon koppling mellan hur du svarade på frågorna 1. a) - e) och den hjälp du tog av lärarna och ditt resultat enligt ovan (både 2 och 3)? Motivera ditt svar.

5. Frivillig uppgift: Ge oss lärare feedback på själva uppgiften och hur vi genomförde och examinerade projektet.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar