tisdag 24 november 2015

Rätten och samhället 24/11

Inför provet 1/12

Provet omfattar
Rättsregler: läroboken sidorna 9 - 21, 25, 30, anteckningar från 1/9 och 15/9, övning "Grundlagar"

Rättsordning: läroboken sidorna 37 - 51, 53, övre halva 55, 58 - 59 anteckningar från 3, 10, 17 och 24/11, film om rättegång i tingsrätten och övning "Vem gör vad i en rättegång?"

Läs på/plugga in faktatexten men exempel (annan bakgrundsfärg än vit) och lagtexter (paragraftecken  (§) i kanten) behöver du bara läsa igenom en gång.

Du ska ha koll på
- lagstiftningsprocessen i Sverige
- grundlagarna
- rättskällor
- hur man anger och refererar till lagar
- vilka myndigheter som ingår i rättssystemet och deras uppgifter
- vem som gör vad i en rättegång i tingsrätten


Du kan ffa visa nivå på följande kunskapskrav
Betyg E

Betyg C

Betyg A
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Även följande kunskapskrav kan komma ifråga
Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar