måndag 30 november 2015

Rätten och samhället inför provet 1/12


Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du minst ett exempel på hur du påverkas av någon grundlag
Du redogör för vad de fyra grundlagarna heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, förklarar du vad de handlar om.

Dessutom ger du flera exempel på hur du påverkas av grundlagarna.

Svar på E-nivå
Svar på C-nivå
Svar på A-nivå
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och skriver vem som gör vad i processen från förslag till lag.
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när).
Du sätter begreppen nedan i rätt ordning och förklarar processen från förslag till lag i löpande text (vem gör vad när och varför).

Du redogör för för- och nackdelar med processens utformning.

Svar på E-nivå
Svar C-nivå
Svar på A-nivå
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i en eller två meningar, med korrekt och relevant fakta, ger du exempel på vilka uppgifter de har i rättsystemet.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta,  redogör du för vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du kort för kopplingarna och  samarbetet mellan myndigheterna.
Du redogör för vad de fyra myndigheter som ingår i rättsystemet heter och i flera meningar, med korrekt och relevant fakta, redogör du för  vilka uppgifter de har i rättsystemet och eventuellt för annan relevant fakta om myndigheterna

Dessutom redogör du för kopplingarna och samarbetet mellan myndigheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar