tisdag 16 maj 2017

Argumentation

I det tal ni ska hålla nu ska ni argumentera för en tes. Teserna handlar om aktuella ämnen och när man argumenterar tränar man flera saker, t.ex. att söka, förstå och värdera information, strukturera ett innehåll, formulera sig väl och presentera ett innehåll muntligt för en grupp.

När det gäller argumentation är det av yttersta vikt att den är välgrundad (så att man får talarnas förtroende och lyckas övertyga dem), att man håller sig till sin tes och att man kan bemöta eventuella motargument.

Tid på talet

5 minuter


Teserna

+ betyder att man är för tesen
- betyder att man är emot tesen
VERSAL ska hålla tal
(inom parentes) ska ställa vars en granskande fråga till var och en av talarna)

Köttskatt: - ANNA (Emma och Alexandra)
Sockerskatt: -ANTON OCH +VICENTE (Emma och Millena)
Endast vegetarisk mat i skolan (Kommunala Gy): -MILLENA och +EMMA, (Anton och Vicente)
Privata arbetsgivare ska själv få bestämma om slöjförbud: +LUKAS; -MAX; (Jona och Collin)
1h obligatorisk idrott i skolan per dag (F-9) +JONA -COLLIN; (Lukas och Max)
Könlösa omklädningsrum (på alla ställen som erbjuder ombyte: gym, simhallar, skolor) +JOHANNES -GUSTAV (Noel och Richard) 
Gör cirkusar djurfria +MÅNS OCH -ALEX (Millena och Anna)
Extra flygskatt +NOEL -RICHARD (Johannes och Gustav)
Måns ställer frågor där det är lämpligt eller om någon är sjuk.

Datum

17/5 - Titta på tal
30/5 - Förbereda tal (Nc)
30/5 - Genrep tal (Gk)
31/5 - Förbereda tal
1/6 - Hålla tal (Anna, Anton, Vicente, Lukas, Jonathan, Johannes)
7/6 - Hålla tal (Emma, Millena, Max, Collin, Gustav, Måns, Alex, Noel, Richard)

Ovan taltider är förslag grundat på om man ska hålla tal på engelska den 2/6. Fundera på om det hr kan funka även om det i vissa fall "splittrar" paren.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar